Transport na Mazowszu jest w stanie krytycznym

Transport na Mazowszu jest w stanie krytycznym

20 czerwca 2018 | Źródło: Fundacja Nowe Spojrzenie
PODZIEL SIĘ

Rada OPZZ województwa mazowieckiego i Fundacja Nowe Spojrzenie zwróciły się z apelem do marszałka województwa mazowieckiego, Adama Struzika o pilną interwencję, w związku z alarmującym stanem transportu publicznego w regionie.

Transport na Mazowszu jest w stanie krytycznym
Fot. Piotr Brichacek (Briho), Wikipedia

Rada OPZZ i Nowe Spojrzenie przedstawiły propozycje zmian w transporcie zbiorowym na terenie województwa. Zdaniem ich przedstawicieli dalszy brak działań będzie skutkował pogłębiającym się wykluczeniem dziesiątek tysięcy mieszkańców, którzy już dzisiaj często mają utrudnione możliwości dojazdu do pracy, szkół, placówek służby zdrowia, czy w odwiedziny do przyjaciół lub rodzin.

Treść listu otwartego Rady OPZZ woj. mazowieckiego oraz Fundacji Nowe Spojrzenie do marszałka Struzika:

W związku z zaplanowaną na 1 lipca bieżącego roku likwidacją PKS-ów w Ciechanowie, Ostrołęce i Mińsku Mazowieckim, pogłębi się wykluczenie transportowe subregionów województwa mazowieckiego. Brak aktywności samorządu regionu wywoła poważne konsekwencje wpływające na rynek pracy oraz usług. Prócz likwidacji miejsc pracy we wskazanych przedsiębiorstwach realizujących usługi przewozu osób w drogowym transporcie zbiorowym, znaczna część mieszkańców Mazowsza zostanie pozbawiona możliwości dojazdu do pracy, szkół oraz placówek służby zdrowia.

Z uwagi na koszty społeczne, jakie spowoduje zaprzestanie działalności wskazanych przedsiębiorców wykonujących we własnym zakresie oraz na własny rachunek usługi użyteczności publicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w trybie pilnym powinien podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia potrzeb transportowych mieszkańców. Zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym to właśnie samorząd regionu powinien organizować i finansować przewozy pasażerskie w regionie.

Obowiązujący obecnie plan transportowy w dalece niewystarczający sposób odpowiada na potrzeby transportowe mieszkańców i wymaga natychmiastowej aktualizacji. Powinna ona obejmować w szczególności:

1.     Dodanie sieci linii w transporcie drogowym oraz wzbogacenie tras kolejowych o dodatkowe odcinki i linie.
2.     Powołanie mazowieckiego organizatora transportu (na wzór ZTM Warszawa), którego przedmiotem działalności byłyby:
a.     Analiza potrzeb transportowych mieszkańców regionu,
b.     Analiza kosztów funkcjonowania transportu w regionie,
c.     Emitowanie biletów obowiązujących u wszystkich przewoźników kolejowych oraz autobusowych, realizujących wojewódzkie przewozy o charakterze użyteczności publicznej (dotowane przez samorząd Mazowsza).
3.     Wprowadzenie zintegrowanego biletu ważnego we wszystkich środkach transportu wykonujących wojewódzkie przewozy o charakterze użyteczności publicznej (dotowanych przez samorząd Mazowsza).
4.     Otwarcie możliwości uzgodnień z organizatorami niższego szczebla w celu wprowadzenia zintegrowanego biletu, ważnego zarówno we wszystkich środkach transportu wykonujących wojewódzkie przewozy o charakterze użyteczności publicznej (dotowanych przez samorząd Mazowsza), jak i w środkach komunikacji miejskiej.

Rada OPZZ województwa mazowieckiego i Fundacja Nowe Spojrzenie zwracają się z apelem o podjęcie pilnych działań przez władze samorządowe w celu poprawy jakości i zasięgu transportu w województwie mazowieckim.