MI tłumaczy opóźnienie modernizacji linii Warszawa - Radom

MI tłumaczy opóźnienie modernizacji linii Warszawa - Radom

25 lipca 2018 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Czachówek Płd – Warka jest opóźniona o kilka miesięcy.  Wstrzymanie prac jest wynikiem decyzji wojewódy, który zakwestionował dokumentację złożoną przez PKP PLK.

Fot. Latylatylaty CC BY 3.0

W marcu ubiegłego roku Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury zapewniał, że modernizacja linii Warszawa – Radom prowadzona jest pod specjalnym nadzorem resortu. O stan prac na linii nr 8 zapytali ministra infrastruktury posłowie Anna Białkowska i Andrzej Kosztowniak.  Z informacji udzielonej przez ministerstwo wynika, że w maju rozpoczęły się prace rozbiórkowe na przystanku Kruszyna, ponadto na odcinku Warka – Radom prowadzone były wycinki drzew i krzewów w pasie kolejowym.  Do tej pory opracowano także projekty budowlane oraz dokumentację o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Obecnie opracowywane są operaty wodnoprawne w celu pozyskania niezbędnych pozwoleń.

Niestety kolejne prace budowlane nie zostały rozpoczęte. Jest to skutek błędów w dokumentacji przedstawionej przez PKP PLK, która została zakwestionowana przez wojewodę. W marcu 2018 r. PKP PLK SA złożyła wnioski o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej dla odcinka Czachówek Płd. – Warka. Wojewoda Mazowie pozostawił wniosek bez rozpoznania z powodu błędnie określonych linii rozgraniczających inwestycje – obszaru ograniczonego użytkowania. Z tego powodu inwestycja opóźniła się już o 4 miesiące.

– Obecnie przygotowywane są nowe projekty linii rozgraniczających łącznie z mapami podziałowymi w celu ponownego złożenia wniosków o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej. Z uwagi na powyższe wystąpiły opóźnienia szacowane obecnie na 4 miesiące w uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz pozwolenia na budowę dla tego odcinka – napisał Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury w odpowiedzi na interpelację poselską.

W II kwartale 2018 r. złożono część wniosków o wydanie decyzji o ustanowienie lokalizacji linii kolejowej. Z kolei dla odcinka Warka – Radom PKP PLK złożyły nioski o ustanowienie lokalizacji linii kolejowej w II kwartale 2018, a kolejne wnioski planuje się złożyć w III kwartale. Dla tych odcinków opóźnienie w realizacji wynosi obecnie 2 miesiące.  

– Przesunięcie terminu złożenia pozostałych wniosków o wydanie ww. decyzji lokalizacyjnych wynika z przedłużających się uzgodnień z organami administracji wodnej dotyczących ustalenia linii brzegowej. Obecnie opóźnienie w uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla tego odcinka wynosi 2 miesiące – napisał Marek Chodkiewicz.