Początek nowej kadencji rady nadzorczej i zarządu PLK

Początek nowej kadencji rady nadzorczej i zarządu PLK

30 lipca 2018 | Źródło: PKP PLK, Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

27 lipca Walne Zgromadzenie PKP Polskich Linii Kolejowych zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017. Z chwilą zatwierdzenia sprawozdania rozpoczęła się nowa kadencja zarządu PLK, wybranego 30 maja.

Fot. Adam Brzozowski

Przypomnijmy: 30 maja zakończyło się postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w zarządzie PKP PLK. Zmiany w zarządzie były niewielkie – Antoniego Jasińskiego, członka zarządu, dyrektora ds. utrzymania infrastruktury zastąpił na tym stanowisku Piotr Majerczak. Z zarządem pożegnał się też Włodzimierz Żmuda, dyrektor ds. rozwoju i przygotowania inwestycji.

Pełny skład zarządu PLK na nową kadencję:

  1. Ireneusz Merchel, prezes zarządu,
  2. Marek Olkiewicz, wiceprezes zarządu – dyrektor ds. eksploatacji,
  3. Radosław Celiński,  członek zarządu – dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych,
  4. Piotr Majerczak - członek zarządu – dyrektor ds. utrzymania infrastruktury,
  5. Arnold Bresch – członek zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji.

27 lipca rozpoczęła się także kadencja rady nadzorczej PLK w składzie:

1. Mariusz Andrzejewski - przewodniczący,
2. Artur Kawaler - członek,
3. Magdalena Błaszczyk - członek,
4. Stanisław Ryszard Kaczoruk - członek,
5. Jakub Kapturzak - członek, 
6. Marcin Piwowarski - członek,
7. Jan Piotr Piechel - członek,
8. Wiesław Adam Pełka - członek.