Kolejnych sześciu operatorów terminali w branżowym porozumieniu

Kolejnych sześciu operatorów terminali w branżowym porozumieniu

26 sierpnia 2018 | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

24 sierpnia w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia odbyło się spotkanie członków Porozumienia o Współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej, podczas którego do inicjatywy przystąpiło sześć nowych podmiotów.

Kolejnych sześciu operatorów terminali w branżowym porozumieniu
Fot. PKP S.A.

Inicjatorami oraz sygnatariuszami porozumienia są: Polskie Koleje Państwowe S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Zarząd Morskich Portów Szczecin – Świnoujście S.A., a także szereg największych operatorów terminali i centrów logistycznych zlokalizowanych na terenie kraju.

Podczas spotkania do Porozumienia o Współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej, które zostało zawarte w maju tego roku, dołączyło sześć nowych podmiotów: spółka PKP Cargo Connect, Bałtycki Terminal Kontenerowy, Advanced World Transport (Grupa PKP Cargo) oraz zarządy portów morskich w Elblągu, Kołobrzegu oraz Policach.

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia jako jeden z inicjatorów upatruje w Porozumieniu szansę na realizację celów i priorytetów zawartych w Strategii Rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku, a także w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. w zakresie rozwoju infrastruktury transportu intermodalnego poprzez powiązanie portów morskich z kolejową siecią transportową i dalszy rozwój potencjału polskich centrów logistycznych – podkreślił Adam Meller, prezes ZMPG. – Cieszy nas fakt, że Porozumienie zyskało nowych Partnerów, z którymi wspólnie zamierzamy budować konkurencyjną pozycję polskiej branży transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Duże zainteresowanie naszą wspólną inicjatywą oraz chęć udziału w niej kolejnych uczestników stanowi dobre rokowanie dla rozwoju Porozumienia. Dynamicznie rozwijający się rynek TSL potrzebuje „wspólnego głosu” i wzajemnej, partnerskiej współpracy funkcjonujących na nim podmiotów – dodał.

– Zaangażowanie tak wielu podmiotów w działania na rzecz tworzenia łańcuchów logistycznych to bardzo dobry prognostyk. Integracja tej branży, a zarazem rozwój działalności logistycznej w połączeniu z trwającymi na szeroką skalę pracami modernizacyjnymi na liniach kolejowych, wpłynie pozytywnie nie tylko na całą polską gospodarkę, ale też umocni pozycję naszego kraju za granicą jako bramy ze Wschodu do Unii Europejskiej – dodał Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A.

Celem inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do utworzenia podmiotu pod nazwą „Organizacja operatorów terminali przeładunkowych i centrów logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej”, co ma umożliwić współpracę w zakresie promowania potencjału tych podmiotów wśród klientów usług logistycznych w kraju i zagranicą. Organizacja ma także integrować interesariuszy w zakresie planowania oraz realizacji projektów inwestycyjnych i biznesowych, a także wdrażania najnowszych technologii w procesach logistycznych z wykorzystaniem środków finansowych krajowych i europejskich.

Obecnie znacząca liczba ładunków z zaplecza portów w Polsce i Europie Środkowej jest przewożona koleją oraz transportem samochodowym bezpośrednio z/do portów Europy Zachodniej. Oznacza to nie tylko mniejsze przeładunki w polskich portach, ale również utratę wpływów budżetowych, w tym wpływów podatkowych z tytułu ceł w imporcie, które trafiają w części do budżetów innych państw, w których ładunki przekroczyły granicę UE.

Porty morskie stanowią kluczowe ogniwa w globalnej logistyce, w związku z tym walka konkurencyjna między nimi przesunęła się na możliwości organizacji całych łańcuchów transportowych. Większość portów morskich rywalizuje o zaplecze w głębi lądu, stąd kluczowe są jakość i cena transportu dowozowego na zaplecze. Porty, które mogą zaoferować najbardziej konkurencyjne połączenia z zapleczem, wygrywają walkę konkurencyjną. Aby to osiągnąć, niezbędna jest zintegrowana współpraca różnych podmiotów, w tym zarządów portów, portowych terminali przeładunkowych, operatorów terminali lądowych, spedytorów i operatorów kolejowych.

Po części konferencyjnej wydarzenia uczestnicy spotkania udali się na wizytę studyjną na Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni, podczas której przedstawiono ukończone i planowane inwestycje oraz bieżącą pracę operacyjną terminala kontenerowego wraz z bocznicą terminala intermodalnego.

W maju 2018 r. porozumienie podpisało 11 sygnatariuszy:

 • Euroterminal Sławków sp. z o.o.,
 • Logit T.J. Kowalewski i Wspólnicy sp. j.,
 • PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze sp. z o.o.,
 • PKP CARGO Centrum Logistyczne w Medyka – Żurawica sp. z o.o.,
 • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.,
 • Polskie Koleje Państwowe S.A.,
 • Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
 • Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka sp. z o.o.,
 • Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto S.A.,
 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.,
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.