PKP Cargo rozwija współpracę z Lietuvos Geležinkeliai i Mercitalia Rail

PKP Cargo rozwija współpracę z Lietuvos Geležinkeliai i Mercitalia Rail

06 września 2018 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

PKP Cargo podpisało listy intencyjne dotyczące współpracy z Kolejami Litewskimi – Lietuvos Geležinkeliai i włoską spółką kolejową Mercitalia Rail. Celem współpracy ma być rozwijanie kolejowych przewozów towarowych w paneuropejskim korytarzu transportowym północ-południe.

Fot. PKP Cargo

Ceremonia podpisania listów miała miejsce podczas 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy w obecności wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, oraz ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i ministra transportu i komunikacji Litwy Rokasa Masiulisa. Podpisy pod dokumentami złożyli: Czesław Warsewicz – prezes PKP Cargo S.A., Egidijus Lazauskas – zastępca dyrektora generalnego, dyrektor ds. transportu towarowego Lietuvos Geležinkeliai i Gian Paolo Gotelli – prezes Mercitalia Rail.

Intencją sygnatariuszy listów jest rozwijanie kolejowych przewozów towarowych na trasie korytarza transportowego północ-południe, który łączy państwa leżące na szlaku od Morza Bałtyckiego do Adriatyku i Morza Czarnego.

List precyzuje, iż strony będą rozwijać m.in. transgraniczny przepływ towarów między terminalami obu spółek oraz zwiększać ich zdolności przeładunkowe. PKP Cargo i LG będą również promować transportowanie towarów koleją, a zwłaszcza przewozy intermodalne. Działania opisane w liście mają spowodować, że do 2030 roku przynajmniej 30 proc. ładunków, które teraz wożone są między Polską a Litwą ciężarówkami, zostanie przejęta przez kolej, a do 2050 r. ten wskaźnik ma wzrosnąć do 50 proc. – obecnie granicę litewską przekracza rocznie 2,5 mln ciężarówek.

Z kolei list podpisany przez PKP Cargo i Mercitalia Rail dotyczy rozwijania korytarza transportowego Polska – Włochy przez podnoszenie jakości usług na tym połączeniu. Chodzi m.in. o rozwijanie terminali i centrów logistycznych. Przewoźnicy powołają wspólną grupę roboczą (co najmniej po dwóch przedstawicieli każdej ze stron), której celem będzie m.in. przygotowanie nowej oferty produktowej odpowiadającej zapotrzebowaniu rynku w postaci nowych usług logistycznych i transportowych przy wykorzystaniu zasobów obu stron.

Następnym krokiem służącym rozwojowi transportu szynowego w korytarzu północ-południe jest zacieśnienie współpracy przedsiębiorstw kolejowych z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Pierwsze decyzje w tej sprawie zapadną jutro podczas spotkania przedstawicieli kolei towarowych państw V4 w Tatrzańskiej Łomnicy na Słowacji. Chodzi o memorandum o współpracy, które podpisze z polskiej strony Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo. Koleje słowackie będzie reprezentował Martin Vozár, prezes spółki ZSSK CARGO, węgierskie – Imre Kovács, prezes Rail Cargo Hungaria Zrt, a czeskie – Ivan Bednárik, szef Rady Dyrektorów České Dráhy Cargo.