Pesa zmodernizuje 245 wagonów PKP Intercity

Pesa zmodernizuje 245 wagonów PKP Intercity

14 listopada 2018 | Źródło: PKP Intercity
PODZIEL SIĘ

PKP Intercity rozszerza trzy umowy na modernizację 163 wagonów podpisane w tym roku z bydgoską Pesą i zamawia modernizację kolejnych 82 pojazdów. Wartość zamówienia wynosi teraz ponad miliard złotych brutto. Termin jego realizacji to 30 miesięcy.

Fot. Pesa

Pierwsza z podpisanych umów zawartych między PKP Intercity i Pesą obejmuje modernizację 83 wagonów osobowych, z opcją na dodatkowe 42 wagony, które będą kursować jako bezprzedziałowe 2 klasy. Po skorzystaniu z prawa opcji wartość tego zamówienia wzrasta z 312 mln zł brutto do 470 mln zł brutto.

Przedmiotem drugiej umowy jest modernizacja 40 wagonów, z opcją na dodatkowych 20 pojazdów, które będą kursować jako wagony 1 i 2 klasy. Dotychczasowa wartość zamówienia to 166 mln zł brutto, po jego zwiększeniu – będzie to 248 mln zł brutto.

Trzecia umowa dotyczy modernizacji 40 wagonów COMBI, z opcją na dodatkowe 20. Po zwiększeniu zamówienia przez PKP Intercity jego wartość wzrosła z 208 mln zł brutto do 311 mln zł brutto.

Po skorzystaniu z prawa opcji łączna wartość planowanych inwestycji wynosi prawie 1,03 mld zł brutto i obejmie 245 wagonów.

Zmodernizowane wagony będą miały klimatyzację, gniazdka elektryczne oraz bezprzewodowy internet. Modernizacja wagonów obejmie monitoring, wzmacniacze sygnału GSM/LTE oraz toalety. Z myślą o komforcie podróży pojazdy zostaną wyciszone. Numery foteli zostaną oznaczone alfabetem Braille`a, a wagony COMBI będą dodatkowo posiadać miejsca dla osób niepełnosprawnych. Będą one dopasowane także do przewozu rowerów oraz wyposażone w przedziały rodzinne i maszyny vendingowe.

Zgodnie z zawartymi umowami, producent zobowiązany jest do realizacji zamówienia w okresie 30 miesięcy od podpisania umów. Natomiast kolejne 18 miesięcy obejmuje przeglądy wagonów na trzecim poziomie utrzymania.

– Rozszerzenie trzech umów zawartych w tym roku z PESA Bydgoszcz oznacza, że nasi pasażerowie będą mogli skorzystać z łącznie aż 245 dodatkowych nowoczesnych i komfortowych wagonów. To ogromna liczba, te wagony będą mogły obsłużyć kilkadziesiąt pociągów – przekonuje Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.

– Bardzo nas cieszy, że PKP Intercity postanowiło skorzystać z prawa opcji i zmodernizować więcej wagonów. To bardzo dobra wiadomość dla spółki, mówimy przecież o ogromnym zamówieniu na blisko ćwierć tysiąca wagonów – mówi Andrzej Juszczyński, wiceprezes Pesy.

Odnowione składy będą wykorzystywane do obsługi połączeń, m.in. na trasach:

  • Szczecin – Trójmiasto – Olsztyn – (Białystok),
  • Wrocław/Zielona Góra – Poznań – Gdynia/Olsztyn – (Białystok),
  • Kraków/Lublin – Katowice – Wrocław – Zielona Góra – Szczecin – (Świnoujście)
  • Przemyśl – Lublin – Warszawa – Bydgoszcz – Gdynia/Piła – Kołobrzeg/ (Gorzów Wlkp.)
  • Suwałki – Białystok/Lublin – Warszawa – Poznań – Szczecin/Gorzów Wlkp./Zielona Góra

Modernizacja wagonów realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla projektów „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” (P1) i „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnianie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” (P2).

PKP Intercity podpisało umowy na realizację tych projektów z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w kwietniu 2018 roku (P1) i w czerwcu 2018 roku (P2). Pozyskane środki w kwocie 654 mln zł są elementem największego programu inwestycyjnego w historii spółki „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, którego celem jest m.in. zakup i modernizacja taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży. Na zakup nowych wagonów i lokomotyw oraz modernizację taboru już posiadanego, a także na stacje postojowe PKP Intercity przeznaczy do 2023 roku około 7 mld zł.

Szczegóły umów:

1. Wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3. poziomie utrzymania 83 wagonów osobowych, z opcją na dodatkowe 42 wagony.

• Wartość zamówienia: 311 987 040 zł  brutto

• Z prawem opcji: 469 860 000 zł brutto

2. Wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3. poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych (AB), z opcją na dodatkowe 20 wagonów.

• Wartość zamówienia: 165 558 000 zł brutto

• Z prawem opcji: 248 337 000,00 zł brutto

3. Wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3. poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych (COMBI), z opcjąna dodatkowe 20 wagonów.

• Wartość zamówienia: 207 624 000 zł brutto

• Z prawem opcji: 311 436 000,00 zł brutto

Łączna kwota planowanych inwestycji (umowy z Pesa Bydgoszcz S.A.):

• Zamówienie podstawowe 685 169 040 zł brutto 

• Z prawem opcji: 1 029 633 000 zł brutto.