Kolej usprawniła transport kruszyw

Kolej usprawniła transport kruszyw

04 grudnia 2018 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

W ciągu trzech pierwszych kwartałów znacząco wzrosły przewozy kruszyw, niezbędnych do realizacji inwestycji GDDKiA i PKP PLK. Problemy z dostawami, które zgłaszali budowlańcy na początku roku udało się rozwiązać – zapewniają PLK oraz przewoźnicy kolejowi.

Fot. PKP PLK

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powołał w 2017 specjalny zespół ds. przewozów kruszyw, który miał wypracować rozwiązania dla problemu z dostawami kruszyw, o którym alarmowały firmy budowlane. Z powodu spiętrzenia inwestycji infrastrukturalnych oraz zmniejszenia przepustowości sieci kolejowej spowodowanej m.in. przez zamknięcia torowe na place budowy nowych dróg nie docierała wystarczająca ilość materiałów. Dotychczas odbyły się 4 spotkania specjalnego zespołu.

– Współdziałaliśmy, by przewóz kruszyw odbywał się bez zakłóceń dla ruchu pasażerskiego. Poprzez działania zarządcy infrastruktury zrobiliśmy, co było możliwe na tym etapie realizacji inwestycji i udało się to mimo dużej liczby robót na liniach kolejowych. Wypracowaliśmy działania, które doprowadziły do zwiększenia przewozów kruszyw bez zmniejszenia zakresu inwestycji. Inwestycje na linii 271 były fazowane, by przewozy kruszyw odbywały się w porze nocnej. Najwięcej kruszyw wywozi się z Dolnego Śląska gdzie wyremontowano grupę torów na stacjach Kłodzko i Ścinawka. Podjęto decyzję o elektryfikacji odcinka do stacji Boguszów Gorce. Usprawnienie manewrów na stacjach zostało sformalizowane, przewoźnicy merytorycznie współpracowali z nami. Efekty tych prac są widoczne w rosnącej pracy eksploatacyjnej – powiedział Marek Olkiewicz, wiceprezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

W celu przez zapewnienia sprawniejszej obsługi pociągów z kruszywami PKP Polskie Linie Kolejowe umożliwiły wjazd na tory stacyjne składów pełnej długości. Dzięki takiemu rozwiązaniu towary nie blokują torów innym pociągom. Jednym z podjętych zadań był między innymi odbudowa zamkniętych torów na stacji Kłodzko Główne i Ścinawa Średnia. Dzięki temu nie zmniejszą się możliwości w przyjmowaniu i wyprawianiu pociągów z kruszywami, podczas kolejnego etapu modernizacji tej stacji. W rejonie Kłodzka pracuje też zespól koordynujący, który czuwa nad maksymalną płynnością przewozów w rejonie stacji i na odcinkach linii m.in. Kłodzko – Nowa Ścinawa Ruda i Ścinawka Średnia - gdzie efekty prac pozwoliły na zwiększenie możliwości wyprawiania i przyjmowania składów. Pozytywne efekty dla utrzymania ruchu maja też prace przy moście i obiektach koło Barda Śląskiego na trasie Kłodzko – Wrocław.

PLK otworzyły nowy plac wyładunkowy w stacji Dęblin, który zwiększy możliwości wyładunku materiałów w tym rejonie. Na linii 271 Wrocław- Poznań, na potrzeby budowy trasy S5 zapewniono przejazdy składów do stacji Czempin. W ciągu jednego dnia skład dojedzie na plac wyładunkowy i szybko, jeszcze wieczorem, może wrócić. Skrócony jest proces przewozu materiału od kopalni na budowę. W najbliższym okresie PLK zaplanowały także elektryfikację dwóch torów na stacji Boguszów Gorce. Zwiększą sie możliwości przewozu kruszyw pociągami z lokomotywami elektrycznymi.

– Wielkość inwestycji PLK i GDDKiA jest ogromną szansą dla przewoźników kolejowych. Skala inwestycji infrastrukturalnych jest największa od 1989 r. i jako przewoźnik chcemy na tym zarobić. Efekty widać w pracy przewozowej. Przez 3 kwartały 2018 r. przewieźliśmy 16,4 mld ton kruszyw o ponad 60 proc więcej niż w ubiegłym roku. Przewozy węgla w tym czasie były na podobnym poziomie. Bez dobrej współpracy z zarządcą infrastruktury i innymi przewoźnikami ta wielkość przewozów kruszyw byłaby niemożliwa – wyjaśnił Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

Współpraca przewoźników widoczna jest we wzajemnym wypożyczaniu sobie taboru i odstawianiu wagonów, dzięki czemu nie blokują torów. Przewoźnicy współpracują także przy pracach manewrowych. Pewnym problem  okazała się niedostateczna liczba ciężkich lokomotyw spalinowych, koniecznych do transportu objazdami, które PLK wytyczyło liniami niezelektryfikowanymi. Z tego powodu PKP Cargo wynajęło 16 lokomotyw spalinowych. Ponadto największy przewoźnik pożyczył 1600 wagonów i zwiększył efektywność wykorzystania taboru co pozwoliło obsłużyć zwiększone zapotrzebowanie na przewozy tłucznia.

W kolejnych miesiącach, zarządca infrastruktury nadal będzie monitorował przewóz kruszyw. Przy stałej współpracy z wykonawcami, zaangażowaniu przewoźników i ustalonej logistyce formowania pociągów, kruszywo i materiały, niezbędne dla sprawnego funkcjonowania gospodarki, sprawnie dojadą na budowy.