Samorząd woj. lubuskiego dofinansuje dwie inwestycje PLK

Samorząd woj. lubuskiego dofinansuje dwie inwestycje PLK

24 grudnia 2018 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

PKP PLK podpisały z lubuskim samorządem dwie umowy na dofinansowanie projektów kolejowych z RPO. Pierwsza umowa dotyczy modernizacji torów między Zbąszynkiem a Czerwieńskiem. Druga – wykonania dokumentacji projektowej przed rewitalizacją linii nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wielkopolski.

Samorząd woj. lubuskiego dofinansuje dwie inwestycje PLK
Fot. PKP PLK

Pierwsza umowa PKP PLK i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego dotyczy dofinansowania projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk - II etap”. Dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie ponad 59 mln zł. Wartość całego zadania, które będzie finansowane także z Funduszu Kolejowego i środków własnych PLK, przekracza 69 mln zł.

W ramach zadania wyremontowane będą tory i obiekty na około 42 km trasy. Zamontowane zostaną nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym i ogrzewane rozjazdy. Poziom bezpieczeństwa zwiększy modernizacja 29 przejazdów kolejowo–drogowych. Powstanie nowa nawierzchnia i monitoring.

Po zakończonej modernizacji pociągi ze Zbąszynka do Czerwieńska będą mogły przyśpieszyć do 120 km/h. Obecnie pokonują ten odcinek z prędkością do 100 km/h. Inwestycja poprawi przepustowość trasy i punktualność pociągów. Umożliwi to przewoźnikom uruchomienie dodatkowych połączeń, co zwiększy dostępność kolei dla mieszkańcom regionu.

Prace między Zbąszynkiem a Czerwieńskiem będą kontynuacją prac z lat 2010 – 2012. Wykonano wówczas wymianę torów, co umożliwiło jazdę pociągów z prędkością 100 km/h. Przebudowano perony przystanku Łęgowo Sulechowskie. Wybudowano zelektryfikowany 2,5 km tor między Pomorskiem a Przylepem, tzw. łącznicę kolejową, która wyeliminowała konieczność zmiany kierunku jazdy pociągów na stacji Zielona Góra.

W ramach nowych prac przebudowane będą perony na stacjach w Babimoście i w Sulechowie. Pasażerowie jadący w stronę m.in. Gorzowa Wielkopolskiego, Zbąszynka czy Nowej Soli będą łatwiej wsiadali do pociągów, dzięki wyższym i lepiej wyposażonym peronom. Powstaną też nowe ławki i wiaty. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, gdyż na peronach zaplanowano pochylnie.

PKP Polskie Linie Kolejowe podpiszą umowę z wykonawcą na przeprowadzenie inwestycji w połowie 2019 roku. Prace mają potrwać do końca 2021 r.

Druga podpisana 21 grudnia umowa dotyczyła dofinansowania na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji administracyjnych dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wielkopolski”. Przygotowanie tego projektu będzie kosztowało blisko 9 mln zł. Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego wyniesie 7,5 mln zł. Pozostała kwota będzie z Funduszu Kolejowego i środków własnych PLK.

Celem projektu jest przygotowanie optymalnego wariantu rewitalizacji trasy z Krzyża do Gorzowa Wielkopolskiego. Zakładane jest zwiększenie prędkości pociągów do 120 km/h, czyli o 20 km/h szybciej niż obecnie. Prace nad projektem mają rozpocząć się w maju 2019 r. i potrwają do września 2020 r. W przyszłości dokumentacja pozwoli na sprawną przebudowę linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wielkopolski.