PKP Energetyka wdraża platformę zakupową Ivalua

PKP Energetyka wdraża platformę zakupową Ivalua

27 grudnia 2018 | Źródło: OptiBuy
PODZIEL SIĘ

Dostawca energii trakcyjnej rozpoczął wdrażanie systemu wspomagającego procesy zakupowe. W ramach ponad rocznego projektu przewidziano zainstalowanie modułów służących do rejestracji kontraktów, korzystania z e-katalogów, prowadzenia przetargów, zarządzania bazą dostawców (SRM) oraz finalnie - obsługi faktur. Za wdrożenie odpowiada firma konsultingowa OptiBuy.

Fot. Adam Brzozowski

PKP Energetyka wybrała oprogramowanie marki Ivalua. Spółka będzie korzystała z niego w modelu SaaS (ang. Software as-a-Service).

Głównymi przesłankami za wdrożeniem systemu było nie tylko bezpieczeństwo czy optymalizacja i przyśpieszenie samych procesów zakupowych. Spółce zależało również m.in. na transparentności działań zakupowych w ramach organizacji. Nie bez znaczenia była też możliwość integracji nowego narzędzia z istniejącymi już w organizacji aplikacjami, m.in. SAP.

Dotychczas, zamówienia i przetargi PKP energetyki często realizowane były ręcznie i poza jakimkolwiek systemem. Nowe oprogramowanie pozwoli zautomatyzować część procesów – postępowania, negocjacje i akceptacje umów i fakturowanie. Pozwoli to pracownikom wyeliminować błędy, skrócić czas prowadzonych działań zakupowych oraz umożliwi korzystanie z historii transakcji czy bazy umów.

PKP Energetyka wdrożyła dotąd takie narzędzia informatyczne jak system koordynacji pracy klasy Workforce Management, aplikacje wspierające system zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego i system zarządzania utrzymaniem pojazdów kolejowych.