Proponowana wysokość waloryzacji kontraktów wynosi 5%

Proponowana wysokość waloryzacji kontraktów wynosi 5%

04 stycznia 2019 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

3 stycznia w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyło się spotkanie rady ekspertów, w której uczestniczyli członkowie kierownictwo resortu, przedstawiciele Prokuratorii Generalnej RP, CUPT i GUS oraz przedstawiciele środowiska wykonawców kontraktów drogowych i kolejowych. Omówiono kwestie waloryzacji kontraktów budowlanych.

Fot. Adam Brzozowski

Przedstawiono propozycje dotyczące waloryzacji nowych kontraktów, przygotowane pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i PKP Polskie Linie Kolejowe we współpracy z Prokuratorią Generalną RP, GUS, Urzędem Zamówień Publicznych i Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Prace nad nimi toczyły się przez ostatnie miesiące.

Zgodnie z propozycjami, waloryzacja kontraktów będzie comiesięczna, rozliczana na podstawie realnie wykonanych robót budowlanych, wraz z wystawionym przejściowym świadectwem płatności. Jej maksymalna wysokość wyniesie do 5% kontraktu, a będzie ona obliczana na podstawie obiektywnych wskaźników makroekonomicznych, publikowanych przez GUS. Te dane posłużą do stworzenia tzw. „koszyków waloryzacyjnych”, odrębnych dla kontraktów kolejowych i drogowych. Wśród wskaźników branych pod uwagę w tworzeniu „koszyków” znajdą się m.in. ceny produkcyjne paliwa, stali, kruszywa, średnie wynagrodzenia pracowników branży i inflacja.

– W związku z sytuacją gospodarczą, która w ub. roku zaistniała w sektorze budownictwa liniowego, kilka miesięcy temu podjęliśmy prace nad propozycjami dla branży. Dzisiaj je przedstawiliśmy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Propozycje były wyczekiwane przez branżę budowlaną. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych partnerów. Wiemy, że nie jest możliwe sprawne realizowanie inwestycji bez odpowiedniej polityki dotyczącej kontraktów. Modernizujemy polskie drogi i polską kolej. Dzisiejsze propozycje, przedstawione przez GDDKiA i PKP PLK są wyrazem dbałości o to, aby ta modernizacja mogła przebiegać sprawnie i bez zakłóceń – dodał szef resortu.

Przedstawione propozycje będą dostępne na stronach internetowych GDDKiA oraz PKP PLK SA.