UTK i PLK monitorują  przewozy wagonami kieszeniowymi

UTK i PLK monitorują  przewozy wagonami kieszeniowymi

25 stycznia 2019 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Specyficzne warunki klimatyczne panujące w cieśninie Wielki Bełt na Morzu Bałtyckim przyczyniły się do katastrofy kolejowej. Po wypadku, w którym zginęło 8 osób wprowadzono odpowiednie procedury dotyczące przewozu naczep na wagonach. Zachowanie szczególnych wymagań przy załadunku wagonów dotyczy nie tylko Danii.

Fot. Adam Brzozowski

2 stycznia 2019 r. na moście kolejowym nad cieśniną Wielki Bełt elementy naczep przewożonych na wagonach typu Sdggmrs zostały zrzucone przez wiatr i spadły na jadący przeciwnym torem pociąg pasażerski. W wyniku wypadku zginęło 8 osób, a kolejnych 16 zostało rannych.

Po wstępnej ocenie zgromadzonego materiału dowodowego władze duńskie ujawniły ryzyko, że zainstalowane w podwoziach naczep sworznie nie blokują się przy montowaniu ich na wagony ze specjalnymi uchwytami. Dlatego w Danii podjęto dwutorowe działania w celu zapobieżenia podobnym sytuacjom w przyszłości.

W pierwszej kolejności na mocy duńskich regulacji prawnych wprowadzono zakaz przewozu naczep samochodowych w wagonach koszowych. Zakaz obowiązuje do czasu udokumentowania przez przewoźników kolejowych spełniania szczegółowych wymagań wobec procedur stosowanych przy załadunku i zabezpieczeniu naczep na wagonach lub do przekazania deklaracji o ich opracowaniu. Co istotne władze duńskie wymagają, aby procedury te były ocenione przez kompetentnych ekspertów.

Dotychczas warunki te spełniły trzy spółki kolejowe: Hector Rail AB, CFL Cargo Danmark ApS, DB Cargo Scandinavia A/S. Duński Urząd ds. Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa (TBST) podjął decyzję o zniesieniu dla nich zakazu. Jednocześnie TBST wprowadził ograniczenie dopuszczalnej prędkości pociągów na moście nad Wielkim Bełtem. Ruch może nawet zostać wstrzymany ze względu na zbyt silny wiatr.

Polscy przedsiębiorcy kolejowi nie pozostają bierni. Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wystosował do przewoźników towarowych monit, w którym wskazuje na konieczność podejmowania dodatkowych czynności sprawdzających związanych z zabezpieczeniem naczep na wagonach kieszeniowych typu Sdggmrs, zarówno podczas przyjmowania przesyłki oraz - w razie konieczności - również podczas przewozu.

Problem jest obecnie monitorowany przez Prezesa UTK. Z danych gromadzonych w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych wynika, że w Europie dopuszczone do eksploatacji są 1422 wagony serii Sdggmrs. Pojazdy zarejestrowane są w Republice Czeskiej, Słowacji, Holandii, Austrii i Luksemburgu. Jednak pojazdy tego typu są zgodne z określonymi wymaganiami interoperacyjności i mogą być również eksploatowane w Polsce bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia.

W związku z tym Prezes UTK przypomina, że przewoźnicy kolejowi zobowiązani są do stosowania odpowiednich procedur identyfikacji i zgłaszania zainteresowanym stronom ryzyka wynikającego z usterek i niezgodności w budowie lub niesprawności pojazdów oraz wymiany informacji między organizacjami kolejowymi.