Startuje konkurs Lider Transportu Intermodalnego 2019

Startuje konkurs Lider Transportu Intermodalnego 2019

25 lutego 2019 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Wydawca czasopisma i portalu „Kurier Kolejowy” ogłasza drugą edycję ogólnopolskiego konkursu „Lider Transportu Intermodalnego”. Celem konkursu jest nagradzanie firm oraz menadżerów osiągających najlepsze wyniki w działalności związanej z transportem intermodalnym. Tegorocznych Liderów Transportu Intermodalnego poznamy 2 kwietnia podczas Forum FRACHT.

Fot. Kurier Kolejowy

Celem konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorstw wprowadzających efektywne i innowacyjne technologie transportowe, przestrzegających normy ochrony środowiska i etyki biznesu, przyczyniających się w ten sposób do rozwoju transportu intermodalnego w Polsce.

W drugiej edycji konkursu laureaci otrzymają nagrody (statuetki) w następujących kategoriach:

  • Przewoźnik Kolejowy
  • Przewoźnik samochodowy
  • Morski Terminal Kontenerowy
  • Lądowy Terminal Kontenerowy
  • Operator Logistyczny
  • Instytucja/firma/osoba działająca na rzecz rozwoju transportu intermodalnego

Aby zgłosić kandydatów do konkursu należy wypełnić formularz dostepny na stronie forum-fracht.pl i przesłać go na adres e-mail biuro@kurierkolejowy.eu w nieprzekraczalnym terminie 10 marca br. do godziny 18.00.

Laureatów – liderów branży TSL Kapituła Nagrody wyłoni spośród nadesłanych propozycji.

Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 2 kwietnia br. podczas uroczystej Gali Transportu Intermodalnego, organizowanej w ramach VII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2019.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie forum-fracht.pl

W 2018 r. w kategorii „Przewoźnik kolejowy” kapituła przyznała nagrodę spółce PKP Cargo. Liderem Transportu Intermodalnego w kategorii „Operator logistyczny” została spółka Loconi Intermodal. W kategorii „Moski Terminal Kontenerowy” wyróżnienie otrzymał DCT Gdańsk. Czwarta statuetka została przyznana w kategorii „Lider terminalu lądowego”. Zwycięzcą została firma PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze. Ostatnią kategorią, w której została wręczona nagroda była „Firma/Instytucja działająca na rzecz rozwoju intermodalnego”. Kapituła konkusu zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia spółce PKP S.A., która przygotowała program budowy sieci terminali.