Port Gdynia podpisał w 2018 roku umowy warte 256 mln zł

Port Gdynia podpisał w 2018 roku umowy warte 256 mln zł

28 lutego 2019 | Autor: POM | Źródło: Port Gdynia
PODZIEL SIĘ

Rok 2018 przeszedł do historii jako czas rekordowych przeładunków w Porcie Gdynia - ogółem przeładowano 23,5 mln ton. W przeładunkach jednostki dominuje drobnica z 59 % udziałem w strukturze obrotów ogółem.

Fot. Port Gdynia

W 2018 roku przeładowano o 1,36 miliona ton więcej tej grupy ładunkowej, co jest związane głównie z ilością obsłużonych kontenerów oraz drobnicy konwencjonalnej. Wzrosły również przeładunki drobnicy obsługiwanej w technologii ro- ro. Wskaźnik dynamiki drewna wyniósł ponad 400 % i jest to po drobnicy kolejna grupa z największym wzrostem obrotów tonażowych. Łącznie w 2018 roku obsłużono 979 tys. ton tego ładunku. Wzrost przeładunkowy nastąpił również w grupie węgiel i koks
i związany jest ze znaczącym importem węgla. Udział tej grupy ładunkowej w strukturze obrotów portu w 2018 roku stanowi  11%. O ponad 20 % wzrosły też przeładunki innych ładunków masowych. W pozostałych grupach ładunkowych nastąpiły nieznaczne spadki przeładunków w porównaniu do 2017 roku.

Wartość wydatków inwestycyjnych w 2018 r. łącznie:

•          183 mln zł

Wartość podpisanych umów w 2018 r. łącznie:

•          256 mln zł

Wartość umów pozostających do podpisania z 2018 r. łącznie:

•          320 mln zł

Wartość inwestycji planowanych na 2019 r. łącznie:

•          304 mln zł

Wartość inwestycji objętych planem 2019 - 2021 r. łącznie:

•          1.248 mln zł

Na wartość wydatków inwestycyjnych składają się m. in. prace wykonane w ramach modernizacji akwenu manewrowego obrotnicy nr 2. Ponadto – zgodnie z przyjętą strategią ZMPG S.A. – dokonano zakupu gruntów, w tym terenów stoczni remontowej Nauta, które dają możliwość prowadzenia dalszych prac inwestycyjnych i rozwojowych Portu Gdynia.

Pozycja wartości podpisanych umów dotyczy przede wszystkim kluczowej inwestycji, która zostanie zrealizowana do końca 2021 r. – pogłębienia akwenu portowego. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli w najbliższym czasie wejść do grona portów głębokowodnych, a tym samym istotnie poprawi konkurencyjność portu poprzez możliwość przyjmowania większych statków,  o większym zanurzeniu. Niebagatelne dla tej inwestycji znaczenie mają podpisane umowy na modernizację nabrzeży Włoskiego i Słowackiego. Poza tym zadbano również o realizację projektów na zapleczu portowym, na co składają się głównie obiekty kubaturowe w postaci budowy nowoczesnego magazynu wysokiego składowania.

W bieżącym roku podpisanych zostanie wiele znaczących umów na realizację inwestycji w Porcie Gdynia. Do najważniejszych z nich należy podpisana dzisiaj umowa na budowę nowego publicznego terminalu promowego. Będzie on umożliwiał przyjmowanie statków o blisko 1/3 większych od obecnie obsługiwanych w Porcie.

W najbliższych latach planuje się kontynuację inwestycji na które umowy zawarto w ubiegłym roku, jak też inwestycje nowe, na które umowy będą zawarte w roku bieżącym.