KOMENTARZ Szybko rosnące przewozy intermodalne szansą dla kolei i gospodarki w Polsce

KOMENTARZ Szybko rosnące przewozy intermodalne szansą dla kolei i gospodarki w Polsce

12 marca 2019 | Źródło: Wagony Świdnica
PODZIEL SIĘ

Opublikowane dzisiaj przez Urząd Transportu Kolejowego wyniki przewozów intermodalnych w Polsce pokazują dalszy dynamiczny wzrost tego segmentu rynku kolejowego.

Fot. Wagony Świdnica

Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że jeszcze w 2010 r. udział intermodalu w masie przewożonych ładunków wynosił 1,9%, a na koniec 2017 r. wskaźnik ten osiągnął poziom już 6,1%. Jeśli chodzi o pracę przewozową to w 2010 r. udział intermodalu w przewozach ogółem wynosił 3,8%, a na koniec 2017 r. wzrósł do 9,9%. Z opublikowanych dzisiaj danych wynika, że w ubiegłym roku wynik ten wyniósł już 10,3%.

Dynamiczny wzrost przewozów intermodalnych na polskim rynku w ostatnich latach to przede wszystkim efekt dwóch czynników:

  • wzrostu wymiany handlowej między Europą a Chinami
  • dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki

Ze względu na aktualną politykę transportową Unii Europejskiej, która promuje transport przyjazny dla środowiska, przewoźnicy kolejowi mogą korzystać z dofinansowania z unijnych środków m.in. na zakup wagonów-platform. Centrum Unijnych Projektów Transportowych w 2018 roku rozdysponowało 1,3 mld zł unijnych dotacji na inwestycje w rozbudowę 12 terminali oraz zakup ponad 3,4 tys. wagonów-platform, służących do transportu intermodalnego, a kolejnej rundy finansowania można spodziewać się w tym roku.

Komentarz Greenbrier Wagony Świdnica do rosnących wyników przewozów intermodalnych

Rosnący udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym to efekt dynamicznie rosnącej wymiany handlowej pomiędzy Chinami oraz Europą oraz polityki Unii Europejskiej, która preferuje kolejowe korytarze transportowe kosztem drogowych i zmierza do rozwoju środków transportu o mniejszym wpływie na środowisko. Polska ze względu na strategiczne położeniu na przecięciu kilku lądowych korytarzy łączących Państwo Środka z obszarem UE ma wszelkie predyspozycje, aby stać się największym intermodalnym hubem w regionie co powinno iść w parze z rozwojem własnej infrastruktury, a w efekcie końcowym całej krajowej gospodarki. Już teraz widzimy wzmożone zainteresowanie platformami intermodalnymi i przewidujemy, że w kolejnych latach popyt na nie będzie systematycznie wzrastał. Finansowanie tego typu projektów w Polsce ze środków unijnych będzie miało istotne znaczenie dla rozwoju krajowego rynku intermodalnego.

Dariusz Czerniak, dyrektor sprzedaży w spółce Wagony Świdnica

O spółce Wagony Świdnica

Wagony Świdnica to największy producent wagonów towarowych w Polsce. Spółka należy do Greenbrier Europe. Produkowane w Świdnicy wagony, w tym węglarki zwykłe i samowyładowcze, platformy kontenerowe i uniwersalne, cysterny do przewozu paliw, LPG i chemikaliów, wagony do cementu, są eksportowane do przewoźników i operatorów taboru w całej Europie, do krajów arabskich czy azjatyckich. Spółka Wagony Świdnica zatrudnia obecnie blisko 1600 osób, a jej roczna produkcja wynosi ok. 1600 wagonów. W 2018 roku przychody firmy wyniosły ponad 840 mln złotych.