UTK: przewozy intermodalne najwyższe w historii

UTK: przewozy intermodalne najwyższe w historii

12 marca 2019 | Autor: PiK | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W 2018 roku przetransportowano koleją ponad 17 mln ton ładunków intermodalnych. W porównaniu z 2017 r. masa przewiezionych towarów wzrosła o ponad 15%. Udział intermodalu w rynku przewozów towarowych wyniósł 6,8% wg masy i 10,3% wg pracy przewozowej.

Fot. Port Gdańsk

Z danych zebranych przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że masa ładunków w transporcie intermodalnym w 2018 roku wzrosła o 2,3 mln ton. Praca przewozowa wyniosła 6,2 mld tono-km i wzrosła o ok. 0,8 mld tono-km.

– Rok 2018 zakończył się historycznym rekordem jeśli chodzi o masę przewiezionych towarów  w transporcie intermodalnym. Wzrosła ona o ponad 15% licząc rok do roku. To doskonały wynik ponieważ wzrost całej masy towarów przewiezionych przez kolej w 2018 r. wyniósł 4%. Czyli intermodal rozwijał się dużo szybciej – zauważa Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Dane zebrane przez UTK wskazują na rosnący potencjał transportu intermodalnego. Dla dalszego wzrostu istotne jest m.in. zapewnienie odpowiednich parametrów infrastruktury liniowej oraz usługowej - dodaje.

W 2018 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekordową liczbę jednostek ładunkowych: przewieziono koleją 1 894 tys. TEU (1 kontener 20-stopowy = 1 TEU). Porównując strukturę przewożonych jednostek, w 2018 r. podobnie jak w latach poprzednich dominowały kontenery 20 i 40-stopowe, które stanowiły 95% wszystkich przetransportowanych jednostek.