Pre-Fabrykat: odstąpienie od umów przez KD jest bezpodstawne

Pre-Fabrykat: odstąpienie od umów przez KD jest bezpodstawne

20 marca 2019 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Koleje Dolnośląskie poinformowały wczoraj, że odstąpiły od umów zawartych ze spółką Pre-Fabrykat na wybudowanie w Legnicy myjni taboru kolejowego oraz rewitalizacji budynku magazynowego. Powodem miało być wielomiesięczne opóźnienie projektu z winy wykonawcy. Firma Pre-Fabrykat nie zgadza się z tym zarzutem, a odstąpienie od umów uważa za bezpodstawne.

Fot. Adam Brzozowski

Sporne projekty dotyczą realizacji inwestycji za kwoty 12,2 oraz 7 mln zł. Przedsięwzięcia miały być realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zarząd spółki Pre-Fabrykat zaprezentował dziś swoje stanowisko odnośnie zerwania umów przez dolnośląskiego przewoźnika.

– Spółka Pre-Fabrykat informuje, że otrzymała w dniu 18.03.2019 r. pisma z Kolei Dolnośląskich o odstąpieniu od umów, których przedmiotem jest budowa myjni taboru kolejowego oraz rewitalizacja budynku magazynowego. Spółka oświadcza, że nie zgadza się z treścią tych pism i uważa odstąpienie od umów przez Zamawiającego jako bezpodstawne. Wszelkie powody, dla których wystąpiło opóźnienie w realizacji umów, obciążają w całości Koleje Dolnośląskie S.A., na co nasza Spółka posiada szereg niepodważalnych dowodów. W trakcie realizacji umów doszło ze strony Kolei Dolnośląskich S.A. do szeregu zaniedbań, niekompetentnych działań oraz braku współpracy z Wykonawcą, wskutek czego nie jest możliwe wykonanie przez Pre-Fabrykat Sp. z o.o. przedmiotu umów w pierwotnie planowanym terminie – informuje niedoszły wykonawca inwestycji.

Według spółki Pre-Fabrykat, zamówienie nigdy nie było uzależnione od terminu, dotyczącego dofinansowania z RPO, poza tym ryzyko rozliczeń finansowych Zamawiającego nie może obciążać Wykonawcy, a obecnie Zamawiający próbuje to zrobić.

– Spółka Pre-Fabrykat zrealizowała z sukcesem zadanie na tej samej działce, polegające na budowie hali do bieżącego utrzymania i obsługi taboru kolejowego Kolei Dolnośląskich. Inwestycja ta również była realizowana w systemie zaprojektuj-wybuduj w bardzo krótkim czasie. Wtedy jednak Koleje Dolnośląskie S.A. reprezentowane przez Zarząd z Prezesem Piotrem Rachwalskim na czele, dążyły razem z Wykonawcą do prawidłowego zakończenia inwestycji i prawidłowo realizowały swój obowiązek współpracy, czego obecnie w ocenie Wykonawcy brakuje. W ocenie Pre-Fabrykat Sp. z o.o. rozwiązanie umów przez Koleje Dolnośląskie S.A. jest bezpodstawne i obecnie nasza Spółka jest w trakcie przygotowywania swojego stanowiska – czytamy w nadesłanym oświadczeniu.