RAPORT. 1,2 mld zł unijnego wsparcia na kolejne inwestycje transportowe w Polsce

RAPORT. 1,2 mld zł unijnego wsparcia na kolejne inwestycje transportowe w Polsce

26 marca 2019 | Autor: PiK | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

Środki unijne zostaną przeznaczone na modernizację i budowę 55 dworców, usprawnienie ruchu na linii kolejowej Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice oraz poprawę stanu informacji pasażerskiej na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Unia Europejska dofinansuje także budowę obwodnicy Bolkowa i jej powiązanie z drogą ekspresową S3.

Fot. PKP SA

26 marca 2019 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z PKP SA, PKP PLK SA oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 8 umów o dofinansowaniu inwestycji ze środków unijnych. Łączna wartość projektów to prawie 1,8 mld zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie prawie 1,2 mld zł.

- Realizacja inwestycji kolejowych: modernizacja dworców, linii kolejowych, infrastruktury obsługi podróżnych, a także budowa nowych dróg, w tym obwodnic miast, dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych może przebiegać sprawniej. Jestem przekonany, że nowymi, bezpiecznymi drogami i połączeniami kolejowymi łączymy Polskę – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na największe inwestycje infrastrukturalne trafiło już 91,3 mld zł. Tym samym zagospodarowaliśmy blisko 80% funduszy w tym programie. Wartość obecnie realizowanych inwestycji kolejowych w ramach programu to ponad 21 mld zł. Dotychczas podpisane umowy oznaczają, że finansowanie unijne obejmie budowę lub modernizację prawie 900 km linii kolejowych oraz zakup lub ulepszenie ponad 500 pojazdów kolejowych, np. wagonów i lokomotyw. To, że inwestycje w kolej mają sens widać w coraz lepszych danych dotyczących liczby pasażerów i ilości przewiezionych towarów – stwierdził minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Pięć z ośmiu podpisanych umów to inwestycje dworcowe PKP SA o łącznej wartości ponad 460 mln zł. Unia Europejska dofinansuje je kwotą ponad 313 mln zł z POIiŚ.

Dofinansowane projekty:

Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 274 na odcinku Wrocław - Boguszów Gorce Zachód wraz z przedłużeniem przy linii 311, wybranych dworców przy linii kolejowej nr 282 wraz z dworcem na st. Malczyce położonym przy linii 275

- wartość całkowita projektu: 122,5 mln zł,

- wartość dofinansowania z UE: 83,8 mln zł,

- beneficjent: PKP SA.

Projekt zakłada przebudowę 7 dworców kolejowych w województwie dolnośląskim: Węgliniec, Bolesławiec, Malczyce, Imbramowice, Wałbrzych Główny, Boguszów-Gorce Zachód i Szklarska Poręba Górna. 

Zakres inwestycji:

- przebudowa i modernizacja istniejących 7 dworców,

- przywrócenie historycznego wyglądu obiektów w zakresie podlegającym  ochronie konserwatorskiej,

- zintegrowanie dworców z innymi środkami transportu.

Dzięki realizacji projektu zostanie wybudowania infrastruktura dworcowa zapewniająca lepszą obsługę pasażerów, poprawę  bezpieczeństwa oraz przystosowanie obiektów dworcowych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Projekt będzie realizowany do końca 2021 r.

Modernizacja wybranych dworców przy liniach kolejowych nr 353,131 oraz 3

- wartość całkowita projektu: 109,3 mln zł,

- wartość dofinansowania z UE: 73,4 mln zł,

- beneficjent: PKP  SA.

Projekt zakłada budowę i/lub przebudowę 11 dworców kolejowych położonych w województwie wielkopolskim (w miejscowościach: Biskupice Wielkopolskie, Kobylnica, Pierzyska, Pobiedziska, Pobiedziska Letnisko, Poznań Główny (Stary) i Trzemeszno) oraz w województwie kujawsko-pomorskim (w miejscowościach: Janikowo, Kołodziejewo, Mogilno i Złotniki Kujawskie).

  Zakres inwestycji:

- rozbiórka istniejących i budowa nowych dworców systemowych (Janikowo, Poznań Główny),

- pozostawienie istniejących i budowa nowych dworców systemowych (Biskupice Wlkp., Pobiedziska Letnisko),

- przebudowa i modernizacja istniejących obiektów (Kobylnica, Kołodziejewo, Mogilno, Pobiedziska, Trzemeszno i Złotniki Kujawskie),

- przywrócenie historycznego wyglądu obiektów w zakresie podlegającym ochronie konserwatorskiej.

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi poprawa obsługi pasażerów i ich bezpieczeństwo. Obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.   

Projekt będzie realizowany do 9 września 2022 r.

Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa - Dorohusk wraz z dworcem na st. Kraśnik położonym przy linii 68

- wartość całkowita projektu: 99 mln zł,

- wartość dofinansowania UE: 67,1 mln zł,

- beneficjent: PKP SA

Projekt zakłada budowę i/lub przebudowę 17 dworców kolejowych zlokalizowanych w województwie mazowieckim w miejscowościach: Michalin, Józefów, Otwock, Celestynów, Pilawa, Garwolin, Łaskarzew Przystanek i Życzyn oraz w województwie lubelskim: Dęblin, Nałęczów, Sadurki, Lublin, Świdnik Miasto, Trawniki, Kanie, Chełm i Kraśnik.

Zakres inwestycji:

- budowa nowych dworców systemowych (Garwolin, Łaskarzew Przystanek, Sadurki, Świdnik Miasto, Kraśnik, Kanie),

- przebudowa i modernizacja istniejących obiektów (Michalin, Józefów,  Otwock, Celestynów, Pilawa, Życzyn, Trawniki, Chełm),

- prace mające na celu dostosowanie dworca do wymagań osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dęblin, Nałęczów, Lublin).

Projekt będzie realizowany do końca 2021 r.

Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 1 na odcinku Skierniewice – Częstochowa, dworca Gałkówek przy liniach nr 17 i 25

- wartość całkowita projektu: 86,2 mln zł,

 - wartość dofinansowania z UE: 59,2 mln zł,

 - beneficjent: PKP SA.

Projekt zakłada budowę i/lub przebudowę 8 dworców kolejowych zlokalizowanych w województwie łódzkim: Skierniewice, Płyćwia, Rogów, Koluszki, Gałkówek, Wilkoszewice, Gorzkowice i w województwie śląskim - dworzec w Częstochowie.

  Zakres inwestycji:

- przebudowa i modernizacja istniejących obiektów (Skierniewice, Częstochowa),

- remont i przebudowa pomieszczeń dworcowych mająca na celu dostosowanie  dworca do wymagań do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Płyćwia, Gałkówek),

- rozbiórka istniejących obiektów i budowa nowoczesnych dworców systemowych (Rogów, Koluszki, Wilkoszowice, Gorzkowice).

Projekt będzie realizowany do końca 2022 r.

Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa Wschodnia – Białystok - Kuźnica Białostocka

- wartość całkowita projektu: 43,1 mln zł,

- wartość dofinansowania z UE: 29,6 mln zł,

- beneficjent: PKP SA.

W projekcie zaplanowana jest budowa lub przebudowa 12 dworców kolejowych zlokalizowanych w województwie mazowieckim (dworce: Ząbki, Tłuszcz, Dobczyn, Przetycz, Chrzęsne, Barchów) i podlaskim (dworce: Czyżew, Szepietowo, Jabłoń Kościelna, Racibory, Zdrody Nowe, Wasilków).

Zakres inwestycji:

- przebudowa istniejącego budynku na peronie oraz budowa nowego dworca systemowego (Ząbki),

- rozbiórka i budowa nowego budynku w formie IDS – Innowacyjnych Dworców Systemowych (Dobczyn, Przetycz, Chrzęsne, Barchów, Racibory, Zdrody Nowe, Wasilków),

- zbycie i budowa nowego dworca w formie IDS (Tłuszcz),

- dostosowanie dworca do wymagań osób o ograniczonej możliwości poruszania się  (Czyżew),

- przebudowa i modernizacja istniejących obiektów (Szepietowo, Jabłoń Kościelna),

- przywrócenie historycznego wyglądu obiektów w zakresie podlegającym ochronie konserwatorskiej.

Projekt będzie realizowany do końca 2021 r. 

Powyższe umowy o dofinansowanie projektów podpisali, Joanna Lech, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Krzysztof Mamiński, Prezes PKP SA.

Dwie umowy o łącznej wartości dofinansowania unijnego wynoszącej ponad 832 mln zł zostały dziś zawarte z PKP PLK SA. Całkowita wartość dwóch projektów spółki przekracza 1,2 mld zł. Umowy obejmujące poniższe inwestycje podpisali Joanna Lech, p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ireneusz Merchel, Prezes PKP PLK SA.

Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice

- wartość całkowita projektu: 1 003 mld zł,

 - wartość dofinansowania z UE: 686,5 mln zł,

- beneficjent: PKP PLK SA.

Projekt zakłada usprawnienie prowadzenia ruchu w ciągu linii kolejowej nr 93 oraz jej dostosowanie do wymogów interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolejowego wchodzącej w skład transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Odcinki objęte inwestycją przebiegają przez województwa małopolskie i śląskie. Inwestycja obejmuje gminy: Trzebinia, Chrzanów, Libiąż, Chełmek, Oświęcim, Brzeszcze, Wilamowice, Bestwina, Czechowice Dziedzice.

Przewiduje się:

- modernizację 3 stacji i 7 przystanków osobowych,

- przebudowę 8 mostów i 17 wiaduktów,

- przebudowę 3 przejść dla pieszych.

Zakres inwestycji:

- na odcinku Trzebinia – Oświęcim - prace modernizacyjne zakładające niewielkie korekty układu torowego, przebudowę sieci trakcyjnej oraz urządzeń srk i infrastruktury technicznej pozostałych branż,

- na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice - prace rehabilitacyjne mające na celu przywrócenie pierwotnych parametrów konstrukcyjnych linii kolejowej oraz wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych,

- na stacji Oświęcim - korektę układu torowego i dostosowanie urządzeń srk i infrastruktury technicznej pozostałych branż.

Projekt będzie realizowany do końca 2021 r.

Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych

- wartość całkowita projektu:  211,5 mln zł,

- wartość dofinansowania z UE: 146 mln zł,

- beneficjent: PKP PLK SA.

Projekt zakłada zabudowę urządzeń Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na 133 obiektach obsługi pasażerów zlokalizowanych na 5 liniach kolejowych na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

Dzięki realizacji tej inwestycji wzrośnie komfort podróżowania. Skróci się czas potrzebny pasażerom na odnalezienie poszukiwanej informacji. Poprawa sprawności monitoringu wizyjnego wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Projekt będzie realizowany do końca 2022 r.

Ostatnią umowę o dofinansowanie projektu podpisali dziś, Joanna Lech, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Jacek Gryga, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu DK 3/DK5

- wartość całkowita projektu: 94,9 mln zł,

- wartość dofinansowania UE: 66,7 mln zł,

- beneficjent: GDDKiA.

Inwestycja zakłada budowę w systemie projektuj i buduj obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 o parametrach drogi klasy GP (ok. 5,7 km) wraz przebudową i rozbudową drogi krajowej 5 (ok. 2,1 km) do parametrów klasy GP.

Rezultatem będzie powiązanie obwodnicy Bolkowa z realizowaną (w ramach innego projektu) drogą ekspresową S3 Legnica – Bolków – Lubawka oraz skrócenie czasu przejazdu pomiędzy najważniejszymi ośrodkami miejskimi w zachodniej części Polski.

Dzięki realizacji inwestycji stworzony zostanie kolejny bezpieczny odcinek trasy drogowej zapewniający wysoki komfort lokalnego i dalekobieżnego ruchu drogowego. Uruchomienie obwodnicy spowoduje także odciążenie miasta Bolków od nadmiernego ruchu drogowego.

Projekt będzie realizowany  do 2020 r.