Regulacje UTK: Polska planuje pełne wdrożenie IV pakietu kolejowego na 16 czerwca 2020 r.

UTK: Polska planuje pełne wdrożenie IV pakietu kolejowego na 16 czerwca 2020 r.

04 kwietnia 2019 | Autor: POM | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Jednak już teraz podejmowane są działania mające ułatwić przedsiębiorcom dostosowanie do procedur zgodnych z założeniami nowych regulacji. UTK zachęca do zgłaszania projektów, które będą realizowane w okresie przejściowym.

Fot. PKP PLK

Podstawowym terminem wdrożenia nowych przepisów jest 16 czerwca 2019 r. Państwa członkowskie mogły jednak wydłużyć ten okres o rok, do 16 czerwca 2020 r. Z tej możliwości skorzystało 17 państw Unii, w tym Polska i jej wszyscy unijni sąsiedzi (Czechy, Litwa, Niemcy i Słowacja). Ten termin ma pozwolić na pełne merytoryczne i organizacyjne przygotowanie się przedsiębiorców kolejowych do nowych wymogów.  

Nowe regulacje związane z IV pakietem kolejowym zakładają m.in. zmianę zasad dopuszczania do eksploatacji pojazdów czy uzyskiwania certyfikatów bezpieczeństwa dla przewoźników kolejowych. Decyzje dla pojazdów eksploatowanych międzynarodowo czy dla przewoźników działających w przynajmniej dwóch państwach będzie wydawała Agencja Kolejowa Unii Europejskiej. Kwestia terminów wejścia w życie nowych przepisów w poszczególnych krajach jest zatem szczególnie istotna dla przewoźników prowadzących działalność również poza Polską, a także dla producentów taboru eksploatowanego na trasach międzynarodowych.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zwraca się do zainteresowanych producentów pojazdów kolejowych oraz dysponentów pojazdów z prośbą o przekazanie informacji o planowanych projektach, dla których dopuszczenie do eksploatacji miałoby odbyć się w okresie przejściowym, czyli między 16 czerwca 2019 r. a 16 czerwca 2020 r. Zgłoszenia te pozwolą określić skalę zagadnienia w tym kluczowym czasie oraz możliwość wypracowania optymalnej ścieżki procedowania wniosku.

Informacje obejmujące ogólne dane dotyczące projektu wraz z planowanym terminem wnioskowania o dopuszczenie do eksploatacji można przesyłać pocztą elektroniczną na adres utk@utk.gov.pl