Rusza konkurs „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym"

Rusza konkurs „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym"

11 kwietnia 2019 | Autor: POM | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, które służą zwiększeniu bezpieczeństwa i atrakcyjności transportu kolejowego są istotne dla rozwoju kultury bezpieczeństwa. W czasie trwania trzech edycji konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” sygnatariusze deklaracji prezentowali swoje rozwiązania i działania mające bezpośredni wpływ na kolej i wykorzystujące najwyższe standardy bezpieczeństwa. Nadszedł czas, by najlepsze osiągnięcia uczestników rozpropagować wśród przedsiębiorców kolejowych.

Fot. PKP PLK
Organizatorzy konkursu „Kultura bezpieczeństwa” planują wydawanie magazynu, który ma propagować zasady kultury bezpieczeństwa na polskim rynku kolejowym. Będzie to cykliczna publikacja tworzona bezpośrednio przez sygnatariuszy deklaracji. Wydawnictwo zawierać będzie artykuły opisujące dotychczasowe i przyszłe działania sygnatariuszy oraz ich osiągnięcia, które są wdrażane i prowadzone w ramach propagowania kultury bezpieczeństwa.

Artykuły mają obejmować zagadnienia z zakresu:

- innowacji, badań naukowych i techniki;

- wdrożonych systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem;

- programów kształcenia i działalności szkół oraz uczelni wyższych;

- kultury bezpieczeństwa w praktyce;

- relacji pracowników wyróżnionych w konkursie („bohaterów” kolei);

- integracji i dostępu do usług kolei dla osób z niepełnosprawnościami.

O zakwalifikowaniu artykułów do publikacji decydować będzie zespół redakcyjny. Objętość artykułu powinna zawierać się w przydziale od 10 do 24 tys. znaków ze spacjami. Artykuły oraz wszelkie pytania związane z publikacją można przesyłać na adres poczty elektronicznej kultura@utk.gov.pl. Na deklaracje o chęci udziału w projekcie czekamy do 10 maja. Termin na nadesłanie gotowych tekstów upływa 30 czerwca 2019 r. Premiera publikacji przewidziana jest podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2019 we wrześniu 2019 r. Będzie to niebywała okazja dla sygnatariuszy deklaracji, aby zaprezentować swoje dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie podnoszenia bezpieczeństwa transportu kolejowego.