Mariusz Rutz: CPK to wyzwanie, które należy oddać w polskie ręce

Mariusz Rutz: CPK to wyzwanie, które należy oddać w polskie ręce

09 maja 2019 | Autor: Mariusz Rutz, JSK Architekci
PODZIEL SIĘ

Centralny Port Komunikacyjny, inaczej Port Lotniczy „Solidarność” m a powstać między Warszawą i Łodzią, w okolicach Stanisławowa, w gminie Baranów. Według wstępnych założeń jego budowa ma kosztować w pierwszym etapie 35 mld zł, a lotnisko będzie obsługiwać na początek około 45 mln pasażerów rocznie. Budowa CPK to odpowiedź na ograniczoną przepustowość i brak możliwości rozbudowy warszawskiego Lotniska Chopina. W ramach inwestycji powstanie też ok. 1,3 tys. nowych linii kolejowych i węzły przesiadkowe oraz tzw. Airport City, na terenie którego powstaną hotele, obiekty biurowe i konferencyjne.

Waga Masterplanu

W tym roku ruszą prace nad przygotowaniem Masterplanu dla CPK, czyli strategicznego dokumentu dotyczącego nowego portu. W nauce zarządzania jest to jeden z najistotniejszych elementów strategicznych dających menedżerom instrument do realizacji procesu inwestycji, zakupów, projektowania itp. Będzie to zatem jedno z pierwszych, fundamentalnych zestawień szeregu danych nadających precyzujące ramy jednej z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych Polski nadchodzących lat. Dlatego opracowanie go wymaga wiedzy i doświadczenia, a partner jakiego wybierze w tym procesie spółka CPK powinien spełniać szereg wyśrubowanych kryteriów merytorycznych. Dadzą one gwarancję przygotowania profesjonalnego i bezstronnego studium, na którym spółka CPK będzie mogła bezwarunkowo opierać się w czasie zarządzania procesem inwestycyjnym nowego lotniska w Baranowie.

Pamiętam doskonale kiedy przed UEFA EURO 2012, na które firma JSK Architekci, którą zarządzam zaprojektowała dwa stadiony i dwa terminale portów lotniczych, w spółce PL2012, powołanej przez rząd do nadzorowania procesu przygotowań do tego spektakularnego turnieju, przygotowano szczegółowy Masterplan dochodzenia do realizacji ważnych projektów sportowo-infrastrukturalnych do chwili pierwszego gwizdka turnieju. Bez tego dokumentu proces zostałby zdecentralizowany, stałby się chaotyczny i niepewny do zrealizowania na czas. Ubranie go w ramy Masterplanu nadało przygotowaniom rytm i wagę, a przestrzeganie harmonogramu stało się nieuniknione, bo wszystkie opóźnienia od razu wyświetlały się w umownym czerwony kolorze.

Dzisiaj również stajemy przed szansą na inwestycje infrastrukturalne podobnej wagi i skali. CPK bowiem to nie tylko lotnisko, ale jak wiemy gigantyczna liczba inwestycji towarzyszących – kolejowych, drogowych, kubaturowych.

Jak wybrać mądrze?

Dużą rolę spółka CPK zamierza oddać do odegrania doradcy strategiczno-technicznemu, czyli podmiot, który wykaże się doświadczeniem w zakresie projektowania i budowy lotniczych portów na świecie. Jego zadaniem będzie współpraca ze spółką i jej wsparcie merytoryczne. Będzie wspierał inwestora wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie planowania, projektowania, a potem budowy i zasad zarządzania i operowania CPK. Doradca strategiczny pomoże spółce realizującej projekt CPK w przygotowaniu Masterplanu.

Wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild niejednokrotnie podkreślał, że rząd widzi bardzo duże zainteresowanie projektem CPK ze strony podmiotów zajmujących się szeroko pojętym sektorem lotniczym. To naturalne, ponieważ to projekt ważny społecznie, kluczowy biznesowo oraz zwyczajnie patriotyczny. I właśnie dlatego polska branża budowlana powinna stać się największym beneficjentem tej inwestycji. Polscy eksperci ze wszystkich dziedzin oczywiście przy wsparciu specjalistów ze świata – jeśli będzie to wskazane – powinni stanowić fundament oparcia polskiego rządu przy planowaniu polskiego przecież lotniska. Polscy producenci betonu i stali, producenci szkła i podzespołów, dostawcy rozwiązań IT i technologicznych – oni powinni być szczególnie predystynowani do uczestnictwa w tym projekcie. Polska branża budowlana jest gotowa na podjęcie takie wyzwania i polski rząd powinien o tym pamiętać.

Krok po kroku

Ja osobiście przygotowania do stworzenia Masterplanu dla CPK widziałbym następująco. Konsultacje społeczne są bardzo ważne, bo przyczyniają się do zrozumienia istoty i wagi projektu zarówno w społeczności lokalnej, jak i ogólnokrajowej. Dlatego powołanie Rady Społecznej będzie miało kluczowe znaczenie dla znalezienia właściwego rozwiązania w zgodzie z interesami społecznymi

Rekrutacja kluczowych pracowników i konsultantów CPK odpowiedzialnych za realizację zamierzenia też musi mieć odpowiednią rangę i wagę. Amatorzy sobie przy tak istotnym wyzwaniu nie poradzą.

Ważne aspektem przygotowania dobrego Masterplanu jest oparcie się na wysoko rozwiniętych standardach międzynarodowych określanych m.in. przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz korzystanie z potencjału międzynarodowych, doświadczonych fachowców w tej dziedzinie. 

Przygotowanie dokumentu strategicznego jest kluczowe dla precyzyjnego określenia celu realizowanego projektu. Dokument powinien zawierać listę interesariuszy, głównych użytkowników, cele gospodarcze i społeczne itd. Muszą zostać szczegółowo wyznaczone zadania operacyjne spółki CPK oraz PKP i PKP PLK, granice odpowiedzialności, kluczowe terminy.

Masterplan w mojej ocenie trzeba przygotować na okres nie tylko 20 lat, ale minimum na 40 – 50 lat z uwzględnieniem kroków pośrednich (np. co 10 lat). Istotne jest do tego zebranie informacji od kluczowych przyszłych użytkowników (przede wszystkim linii lotniczych, szczególnie LOT), określenie strategii rozwoju portu (brief strategiczny), kierunku rozwoju przyszłej siatki połączeń. Nie da się ominąć wymogów strategicznych i gospodarcze dla przyszłego węzła komunikacyjnego. Zaplanować należy szczegółowo wszystkie  kroki rozwojowe (etapy rozwojowe) zarówno w zakresie air-side (część lotniskowa), jak i land-side (część publiczna ogólnodostępna)  w znaczeniu przestrzennym i ekonomicznym. Kluczowa będzie tu odpowiedź na pytanie o powiązanie z dworcem kolejowym na wszystkich etapach rozbudowy, powiązanie z Warszawą, Łodzią i CMK. Wreszcie istotne będzie określenie roli okolicznych portów lotniczych w okolicy (Łódź, Radom, Modlin) oraz celów i przyszłych funkcji terenów obecnego lotniska na Okęciu.

Potem przyjdzie czas na  wyłonienie projektanta części lotniskowej, kolejowej i drogowej, przygotowanie koncepcji architektonicznej i komunikacyjnej, opracowanie dokumentacji przetargowych i wyłonienie wykonawców, realizację robót budowlanych, szkolenia przyszłych użytkowników i pracowników a na końcu uruchomienie portu wraz z „przenosinami” z Okęcia.
 

Mariusz Rutz, szef firmy JSK Architekci

Prowadzone przez Mariusza Rutza i Zbigniewa Pszczulnego  biuro J.S.K. Architekci jest czołową polską pracownią architektoniczną oferującą planowanie urbanistyczne, architektoniczne, projektowanie wnętrz oraz kompleksowe zarządzanie projektami. W zakresie oferowanych usług projektowych znajdują się obiekty biurowe, mieszkalne, hotele, centra handlowe i centra kongresowe.  Specjalizacją JSK jest projektowanie wielofunkcyjnych aren widowiskowych, stadionów oraz terminali lotniczych.

Szczególne miejsce w dorobku biura stanowią projekty stadionowe, jak stadion Legii w Warszawie, stadion miejski we Wrocławiu, czy Stadion Narodowy w Warszawie. Do najważniejszych projektów lotniskowych biura JSK należy zaliczyć Terminal Portu Lotniczego we Wrocławiu, oraz 2. Terminal Portu Lotniczego w Gdańsku. Biuro obecnie pracuje nad projektem rozbudowy 1. Terminala Portu Lotniczego w Monachium.