O rozwoju infrastruktury i wspólnych projektach z ministrami z Litwy i Łotwy

O rozwoju infrastruktury i wspólnych projektach z ministrami z Litwy i Łotwy

12 czerwca 2019 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

Rozwój infrastruktury, szczególnie linii kolejowej Rail Baltica i projektów międzynarodowych Via Carpatia i Via Baltica, które łączą kraje bałtyckie z Polską i UE, to główne tematy rozmów ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z ministrem ds. transportu Republiki Litewskiej, które odbyły się w dniach 10 – 11 czerwca 2019 r. na Litwie. W pierwszym dniu w rozmowach uczestniczył także minister transportu Republiki Łotewskiej.

Fot. MI

Polska konsekwentnie realizuje zadania na trasie Rail Baltica, dostosowując szlak do wymaganych standardów na sieci TEN-T. Linia ta jest jedynym lądowym bezpośrednim połączeniem kolejowym Polski (i tym samym pozostałej części UE) z państwami bałtyckimi: Litwą, Łotwą i Estonią.

Minister Adamczyk podkreślił, że konieczne jest dalsze inwestowanie w nowoczesną infrastrukturę transportową, by zmieniać dotychczasowe uwarunkowania i zwiększać konkurencyjność transportową regionu Europy Środkowej, co bezpośrednio będzie miało wpływ także na lepszą mobilność i szybsze wyrównanie stopy życiowej mieszkańców naszego regionu z Europą Zachodnią. Konieczne jest konsekwentne utrzymywanie pryncypiów jednolitego rynku wewnętrznego UE, przede wszystkim w kontekście swobody świadczenia usług transportu drogowego.

- Jesteśmy bliskimi sąsiadami, zaś Europa jest zbyt małym kontynentem, by w XXI wieku pozwalać sobie na nowe podziały i tworzenie nowych barier infrastrukturalnych, prawnych czy administracyjnych powiedział A. Adamczyk na uroczystości rozpoczęcia kontynuacji odbudowy linii kolejowej Możejki - Renge, łączącej kombinat petrochemiczny Orlen Lietuva z Łotwą i portami łotewskimi.

Ministrowie rozmawiali także o współpracy przy budowie ważnego dla transgranicznej komunikacji szlaku drogowego Via Baltica, który na północy Polski łączy się z Via Carpatia – międzynarodowym szlakiem transportowym biegnącym wzdłuż wschodniej granicy UE. Inicjatywa budowy szlaków Via Baltica i Via Carpatia wpisuje się w proces postępującej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Europie. Uzgodniono także dalsze wspólne działania w sprawie Pakietu Mobilności, w celu niedopuszczenia do przyjęcia szkodliwych dla branży przepisów.