Wiceminister Andrzej Bittel Pełnomocnikiem Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu

Wiceminister Andrzej Bittel Pełnomocnikiem Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu

12 czerwca 2019 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wręczył wiceministrowi Andrzejowi Bittelowi nominację na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Pełnomocnika Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Fot. MI

Andrzej Bittel został powołany na stanowisko sekretarza stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu  4 czerwca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu (Dz.U. poz. 1037).

Do zadań Pełnomocnika należy m.in.: monitorowanie i analizowanie sposobu realizacji zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym oraz inicjatyw Rady Ministrów w tym zakresie, koordynowanie prac dotyczących zwiększenia dostępności i poprawy jakości usług przewozowych, a także poprawy jakości infrastruktury kolejowej i drogowej. Pełnomocnik będzie mógł przygotowywać propozycję zmian legislacyjnych oraz zmian w rządowych dokumentach strategicznych, koniecznych do przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.