PORR AG: Pewny start z rekordowym portfelem zamówień

PORR AG: Pewny start z rekordowym portfelem zamówień

12 czerwca 2019 | Źródło: PORR
PODZIEL SIĘ

PORR AG wszedł w rok 2019 z dobrym pierwszym kwartałem. Stan zamówień oraz produkcja ponownie przekroczyły wartości z ubiegłego roku. Po raz kolejny PORR osiągnał rekordowy portfel zamówień znacznie przewyższający 7 mld euro. Umiarkowany, 3-procentowy wzrost produkcji odpowiadał strategicznym założeniom. Wskaźnik EBT w wysokości ok. -12 mln euro przyczynił się do lepszej marży EBT w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Fot. PORR

„Zgodnie z oczekiwaniami, dynamika popytu w sektorze budowlanym jest wciąż na wysokim poziomie. Ponadto nasza branża doświadcza przemiany technologicznej i musi się zmierzyć z licznymi wyzwaniami. Wysokość przerobu PORR z pierwszego kwartału jest odzwierciedleniem naszych założeń – zysk jest ważniejszy niż wzrost. Rekordowy stan zamówień dodaje nam sił i i energii do osiągnięcia zysków”, powiedział Karl-Heinz Strauss, CEO PORR.

Wynik, przerób i stan zamówień

Tradycyjnie sektor budowlany osiąga ujemne wyniki w pierwszym kwartale, a dane z tego okresu nie mają dużego znaczenia dla wyników całorocznych. Udało się poprawić wynik przed opodatkowaniem do -11,8 mln euro o 9,2 %. Dzięki temu marża EBT wzrosła do -1,1 % (w roku ubiegłym: -1,3 %).

W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2019 r. PORR wyprodkował 1.047 mln euro. Pomimo wyjątkowo prężnego roku poprzedniego, osiągnięto umiarkowany wzrost o 3,0 %. Niemcy i Austria pozostają najważniejszymi rynkami dla PORR, odpowiadając za ok. 68% produkcji. Do wzrostu przyczyniły się przede wszystkim BU 1 – Austria, Szwajcaria oraz BU 2 – Niemcy, natomiast w BU3 – International poziom produkcji spadł w porównaniu z rokiem ubiegłym z powodu zakończenia kilku dużych projektów. W tym samym okresie wzrosły przychody o 4,2 % do wysokości 945,4 mln euro. Wynik okresowy poprawił się do wartości -9,1 mln euro, a wynik na akcję ustabilizował się na poziomie -0,36 euro.

PORR po raz kolejny osiągnął rekordowy stan zamówień, tym razem w wysokości 7.422 mln euro. Sytuacja w zamówieniach poprawiła się zatem w porównaniu z rokiem ubiegłym o 722 mln euro lub 10,8 %. Selektywne podejście znalazło swoje odbicie w akwizycji projektów – wartość nowych zleceń wynosiła 1.370 mln euro i wzrosła nieznacznie o 1,5 % lub 20 mln euro. Rekordowy stan zamówień z początku roku został uzupełniony o liczne zlecenia, między innymi duży projekt na budowę drogi krajowej E1 pomiędzy Eggemoen i Åsbyda w Norwegii oraz modernizację drogi ekspresowej S31 w Austrii w ramach konsorcjum. W wymagającym otoczeniu rynkowym wysoki stan zamówień umacnia pozycję PORR i zapewnia wykorzystanie mocy przerobowych na czas wykraczający poza rok 2019.

Bilans i przepływy pieniężne

Na dzień 31. marca 2019 r. suma bilansowa wynosila 3.442,6 mln euro i zwiększyła się, w związku z mającymi zastosowanie od stycznia 2019 r. standardami IFRS 16, o 327,8 mln euro w stosunku do końca roku 2018. Pierwsze zastosowanie IFRS 16 skutkowało wyższym zadłużeniem netto. Wzrosło ono, także w wyniku sezonowych warunków, do poziomu 699,0 mln euro (w roku ubiegłym: 345,2 mln euro; efekt IFRS 16: ~200 mln euro). Z powodu ubiegłorocznego intensywnego wzrostu, szczególnie w IV kwartale oraz strategicznego zabezpieczenia dostawców, zwiększył się wypływ środków z kapitału obrotowego w pierwszym kwartale 2019 r. Ponadto podniesiono limit kredytu wekslowego (203 mln euro), dzięki czemu poprawił się profil finansowy. 

Prognoza na rok 2019

Na podstawie dominujących trendów w branży, jak chociażby postępującej urbanizacji, rozbudowy sieci i zapotrzebowania na nowe rozwiązania technologiczne, jak również coraz wyższych wymagań dotyczących rozwiązań energetycznych i klimatycznych, daje się zauważyć, że długoterminowe prognozy PORR dla rynków krajowych pozostają aktualne. 

W 2019 roku PORR będzie się wyraźnie koncentrował na osiągnięciu doskonałości operacyjnej. Z uwagi na aktualne otoczenie rynkowe na rynkach krajowych oraz wysoki stan zamówień, Zarząd zakłada, że również w 2019 roku uda się w sposób umiarkowany zwiększyć wysoki stan produkcji o wartości 5.593 mln euro. Faktyczny przebieg działalności w 2019 roku może jednak odbiegać od bieżących oczekiwań z powodu niezależnych, zewnętrznych przyczyn politycznych oraz czynników gospodarczych oraz sezonowości branży budowlanej.