Parkingi dla pasażerów WKD w Komorowie i Pruszkowie już wkrótce w nowej odsłonie!

Parkingi dla pasażerów WKD w Komorowie i Pruszkowie już wkrótce w nowej odsłonie!

14 czerwca 2019 | Źródło: WKD
PODZIEL SIĘ

Nowoczesna infrastruktura parkingowa w systemie „Parkuj i Jedź” dostępna dla pasażerów WKD pojawi się niebawem w sąsiedztwie przystanków w Komorowie i Pruszkowie. Dzięki umowom zawartym przez Warszawską Koleją Dojazdową z Gminą Michałowice i Miastem Pruszków, a także środkom unijnym, dla zmotoryzowanych mieszkańców okolic kolejki, chcących kontynuować podróż pociągiem WKD, powstaną nowe miejsca postojowe dla samochodów, wraz ze stanowiskami do ładowania pojazdów elektrycznych, zasilanymi „czystą” energią. Dla miłośników dwóch kółek zostaną zainstalowane nowe wiaty rowerowe. Każdy z obiektów zyska wygodne dojścia na perony, energooszczędne oświetlenie i zostanie objęty monitoringiem miejskim wraz z systemem kontroli zajętości miejsc i zliczania pojazdów.

Parkingi dla pasażerów WKD w Komorowie i Pruszkowie już wkrótce w nowej odsłonie!
Fot. WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa konsekwentnie rozwija współpracę z lokalnymi samorządami, poszerzając równocześnie ofertę przewozową dla mieszkańców okolicznych osiedli. W ramach podejmowanych działań modernizujemy i rozbudowujemy układ parkingów zlokalizowanych w sąsiedztwie linii kolejowej, przeznaczonych dla zmotoryzowanych podróżnych.

W tym tygodniu, w siedzibie spółki WKD podpisano umowy w sprawie udostępnienia terenu kolejowego pod realizację przebudowy dwóch parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”. Modernizacja obejmie obiekty zlokalizowane w Komorowie przy ul. Ceglanej oraz w Pruszkowie przy ul. Pawiej.

Jednym z istotnych warunków umów jest zapewnienie pasażerom WKD pierwszeństwa do korzystania z miejsc postojowych powstałych na modernizowanych parkingach w systemie „Parkuj i Jedź”.

Zawarte umowy stanowią kolejny istotny element rozbudowy oferty przewozowej WKD i wpisują się w całokształt działań podejmowanych przez przewoźnika w ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami, na rzecz rozwoju transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej. W ramach realizowanych inwestycji chcielibyśmy zapewnić pierwszeństwo dostępu do nowoczesnej infrastruktury parkingowej dla naszych pasażerów, którzy w drodze do własnego celu podróży na podstawie biletu WKD zostawiliby samochód lub rower na miejscu postojowym, kontynuując przejazd pociągiem powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Parkingi zostaną przebudowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, polegającego na takim sposobie doboru produktów, środowiska, programów i usług, aby były użyteczne dla wszystkich korzystających, w tym szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Parkingi zostaną wyposażone w stacje ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym (samochodów i rowerów), wykorzystując do tego celu m.in. odnawialne źródła energii (OZE) – panele fotowoltaiczne.

Przedmiot umowy zostanie wykorzystany do celów związanych z realizacją pełnego zakresu rzeczowego przebudowy parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”, w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”” co będzie miało bezpośredni wpływ na polepszenie jakości powietrza mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice i Miasta Pruszków oraz korzystania przez nich z usług świadczonych przez WKD.

Projekt budowy parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” jest realizowany w ramach Działania 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego), typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Całkowita wartość obydwu projektów wynosi blisko 2,2 mln zł.

Modernizacja parkingów pozwoli pasażerom WKD na pozostawienie samochodów w dogodnej lokalizacji i komfortowych warunkach oraz przesiadkę do nowoczesnych pociągów WKD. Poprawi się płynność ruchu oraz zmniejszy negatywny wpływ transportu indywidualnego na środowisko naturalne. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych spowodowanej przez zwiększony ruch drogowy. Mniej zużytego paliwa oznaczać będzie mniej spalin i lepszą jakość powietrza w obszarze miast i gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Jesteśmy przekonani, że podjęte działania pozwolą nam przyciągnąć nowych pasażerów podsumował Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.