Nowe pojazdy spalinowe dla Kolei Wielkopolskich

Nowe pojazdy spalinowe dla Kolei Wielkopolskich

17 lipca 2019 | Źródło: koleje Wielkopolskie
PODZIEL SIĘ

Rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe, w wyniku którego Koleje Wielkopolskie wyłoniły dostawcę czterech nowych trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych typu 36WEhd. Pojazdy te stanowić będą istotne uzupełnienie taboru i będą obsługiwać połączenia głównie na liniach Poznań – Wągrowiec – Gołańcz oraz Poznań – Grodzisk Wlkp. – Wolsztyn.

Fot. Koleje Wielkopolskie

Zwycięzca przetargu - Firma NEWAG SA  zadeklarowała dostawę odpowiednio, pierwszych dwóch składów w terminie 410 dni od daty podpisania umowy, pozostałe dwa zostaną dostarczone za 500 dni. Łączna wartość zamówienia podstawowego (4 składów) opiewa na kwotę 94 956 000 złotych brutto. Planowane dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach WRPO 2014+ („Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego, działanie 5.2) wynosi 66 368 000 złotych.

Dodatkowo w ramach zamówienia objętego prawem opcji istnieje możliwość zakupu dwóch kolejnych składów, a jego wartość wynosi 47 478 000 złotych brutto. Po wyborze wykonawcy dokumentacja zostanie przekazana do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu kontroli zostanie podpisana umowa z Firmą NEWAG.