Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. ostrzega przed próbami nielegalnego wykupu akcji.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. ostrzega przed próbami nielegalnego wykupu akcji.

24 lipca 2019 | Źródło: ZMPSiŚ
PODZIEL SIĘ

W ostatnim czasie akcjonariusze Spółki ZMPSiŚ S.A. otrzymują pisma, w których anonimowe osoby proponują im możliwość wykupu akcji Spółki. Pisma nie są sporządzone na papierze firmowym Spółki ani opatrzone podpisem, zawierają jedynie telefoniczne numery kontaktowe.

Fot. ZMPSiŚ

ZMPSiŚ S.A. informuje, że nie jest nadawcą pism i przestrzega swoich akcjonariuszy przed takimi osobami, które próbują nabyć akcje Spółki, które są obecnie objęte zakazem zbywania co powoduje, że umowa sprzedaży akcji będzie nieważna.

Jednocześnie ZMPSiŚ S.A. przypomina, że zgodnie z zapisami Statutu Spółki, w szczególności  § 11, nabycie akcji może nastąpić jedynie za zgodą Spółki, a akcjonariuszom założycielom przysługuje pierwszeństwo w zakupie akcji.

Spółka ZMPSiŚ S.A. informuje, że nie udostępniała danych adresowych akcjonariuszy osobom niepowołanym. Niemniej jednak, zgodnie z art. 341 § 7 Kodeksu spółek handlowych, każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać jej odpisu. Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystywanie przez osoby niepowołane danych akcjonariuszy narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie tych danych poprzez udostępnienie księgi akcyjnej lub jej odpisów osobom trzecim jest dopuszczalne wtedy, gdy jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia przysługującego akcjonariuszom lub spełnienia spoczywającego na Spółce ustawowego obowiązku umożliwienia przeglądania księgi akcyjnej.

Spółka ZMPSiŚ S.A. rozpoczęła w 2014 roku proces umarzania akcji Spółki. Wszyscy akcjonariusze o możliwości zbycia swoich akcji powiadamiani byli przez Spółkę listem poleconym, w którym oznaczony był konkretny termin i miejsce podpisania umowy z akcjonariuszem oraz załączone były dokumenty potrzebne w procedurze umorzenia akcji.

Ponadto informacje dotyczące procesu umarzania akcji były dostępne na stronie internetowej Spółki, jak również w prasie. 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Wzrost punktualności i bezpieczeństwa w Wielkopolsce dzięki modernizacji 13 przejazdów Wzrost punktualności i bezpieczeństwa w Wielkopolsce dzięki modernizacji 13 przejazdów
Następny artykuł Rozmowy ministra Andrzeja Adamczyka w Brukseli o Pakiecie Mobilności I Rozmowy ministra Andrzeja Adamczyka w Brukseli o Pakiecie Mobilności I