Regulacje Bezumowne korzystanie ze stacji pasażerskich PKP S.A.

Bezumowne korzystanie ze stacji pasażerskich PKP S.A.

29 lipca 2019 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Przewozy Regionalne sp. z o. o., Arriva RP sp. z o.o. oraz Koleje Dolnośląskie S.A. naruszyły przepisy z zakresu kolejnictwa korzystając z obiektów infrastruktury usługowej (stacji pasażerskich) bez zawartej umowy – to wynik postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W decyzjach dotyczących trzech przewoźników stwierdzono, że przedsiębiorstwa korzystające ze stacji pasażerskich zobowiązane są do podpisania umowy z operatorem i uiszczania należnych opłat.

Przewoźnik kolejowy nabywa prawo do korzystania z usług świadczonych w obiekcie infrastruktury usługowej po zawarciu z operatorem umowy określającej w szczególności prawa i obowiązki operatora i przewoźnika kolejowego. Zgodnie z ustaleniami UTK przewoźnicy ci nie zawarli z operatorem takich umów.

W wyniku postępowania prowadzonego z urzędu stwierdzono, że doszło do naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa. Zakres korzystania ze stacji pasażerskiej określony w ustawie o transporcie kolejowym mówi, że udostępnianie stacji pasażerskiej polega na m.in. umożliwieniu korzystania przez podróżnych ze stacji pasażerskiej oraz udostępnianiu przewoźnikom kolejowym  powierzchni przeznaczonej do odprawy. W opinii UTK korzystanie ze stacji pasażerskiej przez przewoźnika jest równoznaczne z umożliwieniem korzystania z niej swoim klientom - pasażerom.

W decyzji Prezes UTK zobowiązał przewoźników kolejowych do usunięcia naruszeń. Treść wszystkich decyzji została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK pod numerami  28, 29 oraz 30.

W wyroku z 10 lipca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że perony pasażerskie i drogi dojścia do peronów są elementem infrastruktury kolejowej. Jest to odmienna interpretacja od dotychczasowej praktyki stosowanej przez operatorów obiektów infrastruktury usługowej w Polsce. Zdaniem Prezesa UTK nie zwalnia to jednak przewoźników z obowiązku zawierania umów na dostęp do stacji pasażerskich. Sama kwestia prawidłowej kwalifikacji infrastruktury peronowej, co może mieć wpływ na wysokość opłat za korzystanie ze stacji pasażerskich, jest przedmiotem odrębnych analiz Prezesa UTK.