PKP PLK ponownie stawiają na Multiconsult Polska

PKP PLK ponownie stawiają na Multiconsult Polska

07 sierpnia 2019 | Źródło: Multiconsult Polska
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały firmę, która zajmie się opracowaniem dokumentacji przygotowawczej dla projektu: „Włączenie północnych dzielnic miasta Gdyni i gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej metropolii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Będzie nią Multiconsult Polska. Spółki już wielokrotnie współpracowały przy realizacji inwestycji kolejowych.

Fot. Multiconsult Polska

Nowa inwestycja PKP PLK ma duże znaczenie dla mieszkańców Gdyni i okolic. Umożliwi lepsze skomunikowanie wskazanych obszarów z Trójmiastem. Ponadto pozwoli na lepsze powiązanie połączeń regionalnych i aglomeracyjnych, a także dalekobieżnych i towarowych. Zmiany na kolei mają zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania z tej opcji poruszania się i zrezygnowania z mniej przyjaznego środowisku transportu drogowego.

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej – po przeprowadzonym przetargu – zostało powierzone firmie Multiconsult Polska. Realizacja jest przewidywana do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Sporządzanie materiałów przedprojektowych należy do etapu inwestycji wymagającego wielu analiz. Podczas ich przeprowadzania badane są różne warianty realizacji inwestycji.

Do naszych głównych obowiązków należy m.in. określenie optymalnego rozwiązania inwestycyjnego. Ma ono być najatrakcyjniejsze pod kątem prognoz przewozowych i przyszłych potrzeb eksploatacyjnych oraz utrzymania linii kolejowych. Tak jak w przypadku podobnych zleceń, będziemy musieli wskazać również odpowiedni model finansowania projektu. W zakresie studium wykonalności należy przeprowadzić analizy społeczno – gospodarcze, analizy wariantów inwestycyjnych wraz z analizami technicznymi, środowiskowymi oraz marketingowymi, jak również stanu istniejącej infrastruktury i taboru powiedziała Renata Mordak, Dyrektor Pionu Transportu, Multiconsult Polska

Multiconsult Polska to multidyscyplinarna firma świadcząca usługi projektowe, nadzorowe oraz doradcze w zakresie projektów technicznych i ochrony środowiska, działająca w następujących branżach: transport i infrastruktura, budownictwo oraz przemysł, w tym sektor ropy naftowej i gazu. Filozofia firmy to utrzymanie najwyższej jakości realizowanych usług, z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów etycznych, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz utrzymaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy.