Metrem nad ulicą Puławską

Metrem nad ulicą Puławską

19 sierpnia 2019 | Źródło: ZTM Warszawa
PODZIEL SIĘ

Pociągi metra i pojazdy techniczne kursują już po nowym torze na wiadukcie kolejowym nad ulicą Puławską, łączącym Okęcie z Kabatami. Główne prace remontowe zostały już wykonane, pozostała tylko „wykończeniówka”.

Fot. ZTM Warszawa
arząd Transportu Miejskiego „opiekuje się” wiaduktem kolejowym nad ulicą Puławską, który łączy stację kolejową Warszawa Okęcie ze Stacją Techniczno-Postojową Metra Warszawskiego na Kabatach. Wiadukt umożliwia dostarczanie po torach nowych pociągów metra oraz wysyłanie wagonów na przeglądy, naprawy i modernizacje. Z torów korzystają także pojazdy techniczne metra.

W kwietniu ZTM podpisał umowę na remont wiaduktu z konsorcjum firm z Warszawskim Przedsiębiorstwem Mostowym MOSTY jako liderem. Po czterech miesiącach większość prac już została wykonana, m.in.: rozebrano stary tor i zastąpiono go nowym, po którym już mogą kursować pociągi, przygotowano konstrukcję oporowych ścian żelbetowych i stalowych, usprawniono system odwodnienia oraz wykonano zabezpieczenie antykorozyjne dwóch z czterech przęseł. Teraz remontowane są podpory pośrednie i przyczółki oraz kontynuowane jest zabezpieczanie antykorozyjne. Remont wiaduktu będzie kosztował prawie 3,2 mln zł.

Wiadukt kolejowy nad ulicą Puławską, łączący Okęcie z Kabatami, został wybudowany w 1984 roku. Jest to czteroprzęsłowa, jednotorowa konstrukcja z chodnikami służbowymi. Jej długość to 104,8 m. Wiaduktem tym m.in. dotarło na Kabaty w 1990 roku pierwszych dziesięć wagonów metra produkcji rosyjskiego Metrowagonmaszu. Tą samą drogą dostarczono także kilka lat temu składy Inspiro.