Pociągi na wodór

Pociągi na wodór

22 sierpnia 2019 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W Urzędzie Transportu Kolejowego odbyło się spotkanie w sprawie możliwości wykorzystania wodoru jako paliwa w transporcie kolejowym. Przedstawiciele świata nauki, producenci taboru i przewoźnicy dyskutowali o możliwych zastosowaniach tego ekologicznego paliwa w kolejnictwie.

Fot. Archiwum KK

Spotkanie było dobrym miejscem do wymiany doświadczeń w zakresie badań i wdrażania rozwiązań opartych na wodorze w innych gałęziach transportu oraz innych państwach. Uczestnicy spotkania zwracali również uwagę na bariery, które wpływają na niski poziom upowszechnienia wodoru jako paliwa. Wodór należy do paliw wydajnych energetycznie przy czym jego spalania nie generuje emisji gazów cieplarnianych przez co możemy mówić o wodorze jako paliwie ekologicznym.

- Uważam, że powinniśmy w Polsce uruchomić pilotażowy projekt, który obejmie przynajmniej trzy podmioty: producenta wodoru, producenta taboru i przewoźnika kolejowego, który będzie wykorzystywał napędzany wodorem pojazd. Taki projekt pozwoli na kompletne przetestowanie napędu w praktyce i powinien przyczynić się do popularyzacji nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań – mówił chcąc zainicjować współpracę między podmiotami dr inż. Ignacy Góra,  Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Uczestnicy spotkania przychylają się do przedstawionej przez urząd inicjatywy, która ma na celu opracowanie strategii wdrażania napędu wodorowego w Polsce, a w szczególności aktualizację Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu w zakresie napędu wodorowego.

- W najbliższym czasie postaramy się przeanalizować omawianą tematykę i przygotować propozycje aktualizacji dokumentów rządowych uwzględniające napęd wodorowy. Opracowania te skierujemy do właściwych ministerstw zarządzających programami i strategiami - podsumował spotkanie dr inż. Ignacy Góra,  Prezes UTK.

W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele świata nauki reprezentujący Instytut Transportu Samochodowego i Politechnikę Warszawską; producenci pojazdów kolejowych - H.Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, Alstom Konstal; przewoźnik kolejowy PKP Cargo S.A.; producent wodoru JSW Innowacje S.A. oraz przedstawiciele administracji publicznej z Ministerstwa Infrastruktury i Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Kolej jest najbardziej ekologiczną formą transportu w Unii Europejskiej i w 2018 r. odpowiadała za emisję jedynie 0,5% gazów cieplarnianych generowanych przez cały sektor transportu.

Spotkanie to kolejne działania Urzędu Transportu Kolejowego mające na celu łączenie doświadczeń akademickich z oczekiwaniami podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym. Spotkanie wpisuje się w realizację polityki otwartego urzędu, w ramach której m.in. można również umówić się na spotkanie z przedstawicielami UTK.