Na Baltexpo o nowym Jedwabnym Szlaku.

Na Baltexpo o nowym Jedwabnym Szlaku.

02 września 2019 | Źródło: Zarządf Targów Warszawskich
PODZIEL SIĘ

Zarząd Targów Warszawskich S.A. we współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich zaprasza na konferencję „Nowy Jedwabny Szlak: szansa czy zagrożenie dla polskich portów?”, która  odbędzie się w ramach XX Jubileuszowych Targów Morskich Baltexpo.

Fot. Pixabay

Konferencja to dwa panele dyskusyjne. W  panelu pierwszym eksperci i dyplomaci rozmawiać będą o strategicznym wymiarze inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku, jej wpływie na politykę transportową regionu Europy Środkowej i Wschodniej, a także celach strony chińskiej.

W panelu drugim przedstawiciele branży TSL i eksperci dyskutować będą o praktycznych efektach chińskiej inicjatywy, w tym nowych rozwiązaniach logistycznych w handlu UE-Chiny, a także konkurencji regionalnych portów w obsłudze nowych potoków towarowych z Chin.

Program Konferencji " Nowy Jedwabny Szlak: szansa czy zagrożenie dla polskich portów?”

CZĘŚĆ I: Nowy Jedwabny Szlak – dylematy i perspektywy

15:00 – 16:00

  • Strategiczny wymiar Nowego Jedwabnego Szlaku
  • Morska odnoga Jedwabnego Szlaku – konsekwencje dla Europy Środkowej i Wschodniej
  • Rola UE i formatów współpracy regionalnej

Część II : Szanse i zagrożenia dla roli polskich portów w Europie Środkowej

16:00-17:00

Główne zagadnienia:

  • Konkurencja i współpraca portów obszaru  Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego
  • Nowe rozwiązania logistyczne dla Europy Środkowej
  • Połączenia kolejowe Chiny-UE – nowy trend w handlu między Azją i Europą

Konferencja realizowana będzie w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail: maciag@ztw.pl

Bliższych informacji udziela: Katarzyna Maciąg: tel: 664 307 120, maciag@ztw.pl