Port Lotniczy nie musi płacić odszkodowania właścicielom domu na Wzgórzu Mickiewicza w Gdańsku

Port Lotniczy nie musi płacić odszkodowania właścicielom domu na Wzgórzu Mickiewicza w Gdańsku

30 września 2019 | Źródło: Port lotniczy Gdańsk
PODZIEL SIĘ

Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił dziś powództwo kolejnych właścicieli nieruchomości przeciwko Portowi Lotniczemu Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Domagali się ponad 170 tys. zł odszkodowania, bo ich zdaniem o tyle obniżyła się wartość ich domu po ustanowieniu Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU) wokół gdańskiego lotniska.

Fot. Port Lotniczy Gdańsk

Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że uchwała Sejmiku Pomorskiego o utworzeniu tego obszaru nie miała wpływu na nieruchomość z Wzgórza Mickiewicza, że nie wprowadziła żadnych ograniczeń w korzystaniu z tej nieruchomości, a więc jej właściciele nie ponieśli żadnej szkody. Sędzia Izabela Górnikiewicz – Wróbel stwierdziła, że podejmując decyzję oparła się w pełni na opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego, który nie ustalił żadnej szkody. Zdaniem sądu opinia ta była wyczerpująca, jasna i nie budziła wątpliwości. Sędzia przywołała wyrok w podobnej sprawie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2017 roku, w którym stwierdzono, że odpowiedzialność odszkodowawcza lotnisk przewidziana jest nie za każde ograniczenie korzystania przez właścicieli nieruchomości w OOU.  Ponadto uzasadniając dziś wyrok sędzia Górnikiewicz – Wróbel podkreśliła, że w toku procesu właściciele z Wzgórza Mickiewicza nie wykazali, że faktycznie chcieli w swoim domu otworzyć przedszkole, co miało być niemożliwe z powodu objęcia ich Obszarem Ograniczonego Użytkowania. Taki argument podnosili w trakcie procesu.

„Dzisiejszy wyrok jest dla Portu Lotniczego Gdańsk bardzo ważny, bo sąd jednoznacznie stwierdził, że uchwała o OOU nie wprowadziła ograniczeń korzystania z nieruchomości mieszkalnych. A odszkodowania należałyby się tylko wtedy, gdyby takie ograniczenia wykazano. Sam ruch samolotów nad miastem to za mało” – powiedział reprezentujący lotnisko Jakub Kopeć, radca prawny z Kancelarii Drania i Partnerzy. Dodał, że ważne jest podkreślenie przez sąd, iż sam pomysł otwarcia w swoim domu przedszkola, nie może być podstawą do żądania odszkodowania. W wielu sprawach właściciele powołują się na chęć uruchomienia w swoich mieszkaniach i domach przedszkoli czy innych obiektów związanych z pobytem dzieci i młodzieży, co ma być niemożliwe z powodu tego, że są w Obszarze Ograniczonego Użytkowania. Na 350 toczących się obecnie procesów w około 250 sprawach powodowie, często właściciele mieszkań w wielopiętrowych wieżowcach twierdzili, że od dawna planowali otwarcie w swoich nieruchomościach przedszkola, w czym przeszkodzić im miała właśnie uchwała o OOU. Zgodnie z dzisiejszym wyrokiem, właściciele ze Wzgórza Mickiewicza muszą zapłacić ponad 7 tys. zł kosztów procesowych.

Fala roszczeń przeciwko polskim lotniskom, w tym Portowi Lotniczemu Gdańsk, pojawiła się w związku z obowiązkiem wyznaczania tzw. obszarów ograniczonego użytkowania. To tereny wokół lotnisk, których obszar i zakres uchwaliły sejmiki wojewódzkie. Dla gdańskiego lotniska obszar został ustanowiony w marcu 2016 roku uchwałą Sejmiku Pomorskiego. I od tego momentu właściciele nieruchomości, które znalazły się w obszarze, zaczęli kierować do Portu Lotniczego Gdańsk roszczenia o wypłatę odszkodowań. Wpłynęło ich około 5 tysięcy. Port Lotniczy Gdańsk zawiera ugody z właścicielami nieruchomości w tzw. strefie A, położonej blisko lotniska, w której obowiązują określone wymagania techniczne w zakresie prawa budowlanego. W sądach jest natomiast około 350 spraw, w których właściciele domagają się odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości, głównie ze strefy B, w której ograniczeń co do zasady nie ma. 

Histroria sądowych rostrzygnięć w sprawie OOU w Gdańsku: 

  • 27 września 2019 Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił powództwo przeciwko Portowi Lotniczemu Gdańsk o zapłatę 100 tys. zł odszkodowania właścicielom domu jednorodzinnego przy ul. Jaśminowy Stok w Gdańsku Kokoszkach. Sąd uznał, że odszkodowanie się nie należy, bo wartość nieruchomości nie zmniejszyła się z powodu wprowadzenia w życie uchwały Sejmiku Pomorskiego o utworzeniu Obszaru Ograniczonego Użytkowania, że brak było jakiejkolwiek negatywnej reakcji rynku na tę uchwałę.
  • 3 września 2019 Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił powództwo przeciwko PLG o zapłatę 76 tys. zł odszkodowania właścicielowi gospodarstwa rolnego z domem mieszkalnym w Gdańsku Rębiechowie. Sąd stwierdził, że na skutek uchwały o OOU nie uległa zmianie kwestia dotycząca  korzystania z nieruchomości, tym samym trudno mówić o spadku wartości tejże nieruchomości. 
  • 24 lipca 2019 Sąd Okręgowy w Gdańsku nakazał Portowi Lotniczemu Gdańsk zapłatę ponad 70 tys. zł odszkodowania właścicielowi domu przy ulicy Jaśminowy Stok w Gdańsku Kokoszkach. Zdaniem sądu, wartość nieruchomości spadła po ustanowieniu Obszaru Ograniczonego Użytkowania. 
  • 12 lutego 2019 właściciel mieszkania w dzielnicy Piecki – Migowo przegrał proces o 20 tys. zł odszkodowania z tytułu umiejscowienia jego lokalu w strefie B Obszaru Ograniczonego Użytkowania.