Budimex S.A. wbił symboliczną łopatę na budowie obwodnicy Łańcuta

Budimex S.A. wbił symboliczną łopatę na budowie obwodnicy Łańcuta

01 października 2019 | Źródło: Budimex
PODZIEL SIĘ

Na budowie tzw. obwodnicy Łańcuta wbito wczoraj „symboliczną łopatę”. Wykonawcą prac jest Budimex S.A. Umowę na kwotę: 115 847 768,51 zł brutto podpisano 18 maja 2018 r. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r.

Fot. Budimex

Rozbudowa drogi krajowej nr 94 realizowana jest w systemie „optymalizuj-projektuj-buduj”. Wykonawca zaprojektował i uzyskał wymagane prawem decyzje. Aktualnie Wojewoda Podkarpacki prowadzi procedurę zmiany wydanej w 2010 r. decyzji ZRID, której uzyskanie planowane jest na koniec  października br. Po uzyskaniu decyzji, Wykonawca przystąpi do robót drogowych w pełnym zakresie. – Obecnie prowadzimy roboty przygotowawcze w oparciu o obowiązującą decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w możliwym do wykonania zakresie tak, abyśmy po otrzymaniu zmiany decyzji ZRID, mogli przed okresem zimowym wykonać jak najwięcej prac  – powiedział Jarosław Jochymek, Dyrektor Kontraktu, Budimex S.A.

Fot. Budimex

Wykonawca skupia się teraz głównie na odcinku DK94 w miejscowości  Głuchów, gdzie trwa:

 • usuwanie drzew i krzewów z porządkowaniem terenu,
 • zdejmowanie warstwy humusu,
 • rozbiórka nawierzchni,
 • przygotowanie terenu do realizacji objazdów,
 • rozpoznanie saperskie, środowiskowe i archeologiczne,
 • przygotowanie dojazdów do planowanego do realizacji  obiektu mostowego,
 • inwentaryzacje budynków, dróg i terenów pod planowany gazociąg,
 • przygotowanie terenów pod skład materiałów.

Zakres robót

W ramach zadania przewiduje się pozostawienie przekroju drogi krajowej jako jednojezdniowej, dwupasowej (po jednym pasie w każdym kierunku), z pasem jezdni wyłączonej z ruchu z barierą ochronną, na długości 5,82 km. Roboty będą polegały na wymianie konstrukcji drogowej, a tam gdzie będzie to konieczne, na poszerzeniu korpusu drogowego. Prace będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94.

Zakres prac obejmuje także przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych – 5 rond na przecięciu DK 94 z: DW 877, DW 881, ul. Graniczną (łącznik do autostrady A4), ul. Kościuszki i DP 1520R oraz  skrzyżowanie zwykłe z ul. Piłsudskiego. Wykonawca wybuduje także most drogowy na rzece Sawa o dł. 33 m, drogi dojazdowe oraz przebuduje i wybuduje urządzenia infrastruktury technicznej:

 • sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, w tym przebudowę sieci gazu wysokiego ciśnienia DN400 na dł. 6 km,
 • sieci energetyczne, teletechniczne, kanał technologiczny, oświetlenie,
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe i poziome.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu, zwłaszcza tych najmniej chronionych czyli pieszych i rowerzystów, zakłada się budowę obustronnych chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych.

W ramach prac projektowych, Wykonawca zaproponował nowe rozwiązania, do których zgłoszone zostały wnioski władz samorządowych. GDDKiA wychodząc naprzeciw zgłoszonym postulatom, w znaczącej części uwzględnił je w zamiennym projekcie budowlanym.

Przykłady wprowadzonych zmian na podstawie postulatów samorządów:

 • zaprojektowano wjazd i wyjazd z terenów: MOSiR, Szpitala Powiatowego, Centrum Kształcenia i Zespołu Szkół Technicznych do DK94 na prawoskręty z możliwością wykonania manewru lewoskrętu,
 • zaprojektowano nowe zatoki autobusowe lub zmieniono lokalizację istniejących,
 • zaprojektowano nowe przejścia dla pieszych lub zmieniono ich lokalizację,
 • zaprojektowano bezpośredni włączenie do DK94 m.in. ul. Bema i ul. Orzeszkowej,
 • zaprojektowano bezpośrednie włączenie jezdni dodatkowej do ronda w Głuchowie ze względu na lokalizację Ośrodka Kultury i OSP. 

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

 • Klasa drogi: GP
 • Długość drogi: 5,82 km
 • Obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 • Obciążenie obiektów: Nośność kl. „A” wg. PN 85/S – 10030 oraz „Stanag C 150”
 • Przekrój poprzeczny: 1x2
 • Szerokość pasów ruchu: 3,5 m
 • Kategoria obciążenia ruchem:KR5
 • Chodniki: 2,0 m
 • Ciągi pieszo – rowerowe: 3,5-4,0 m
 • Szerokość jezdni dróg dojazdowych: 3,50 - 6,00 m
 • Środkowa część jezdni wyłączona z ruchu o nawierzchni bitumicznej  i kostki brukowej: 3,5 m

Kalendarium:

 • Nazwa zadania:„Kontynuacja budowy przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi odc. Łańcut – Głuchów km 613+767 do 619+589,86”.
 • Uzyskanie decyzji środowiskowej:1 grudnia 2006 r.
 • Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia: 26 lipca 2010 r.
 • Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID):29 września 2010 r.
 • Ostateczność decyzji ZRID– 26 listopad 2013 r.
 • Ostateczność decyzji środowiskowej: 19 stycznia 2017 r.
 • Ogłoszenie przetargu na Wykonawcę robót: 15 lipca 2017 r.
 • Podpisanie umowy z Wykonawcą: 18 maja 2018 r. (Wykonawca: Budimex S.A., kwota: 115 847 768,51 zł brutto, termin: 34 miesiące)
 • Ogłoszenie przetargu na Konsultanta: 13 września 2017 r.
 • Podpisanie umowy z Konsultantem: 15 czerwca 2018 r. (Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k.)
 • Złożenie wniosku o zmianę decyzjiZRID: 18 marca 2019 r.
 • Wszczęcie postępowania przez Wojewodę Podkarpackiego ws. zmiany decyzji ZRID: 23 maja 2019 r.

 

BUDIMEX S.A. jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 51 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości i Mostostal Kraków. Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.