Budimex S.A. wbił symboliczną łopatę na budowie obwodnicy Łańcuta

Budimex S.A. wbił symboliczną łopatę na budowie obwodnicy Łańcuta

01 października 2019 | Źródło: Budimex
PODZIEL SIĘ

Na budowie tzw. obwodnicy Łańcuta wbito wczoraj „symboliczną łopatę”. Wykonawcą prac jest Budimex S.A. Umowę na kwotę: 115 847 768,51 zł brutto podpisano 18 maja 2018 r. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r.

Budimex S.A. wbił symboliczną łopatę na budowie obwodnicy Łańcuta
Fot. Budimex

Rozbudowa drogi krajowej nr 94 realizowana jest w systemie „optymalizuj-projektuj-buduj”. Wykonawca zaprojektował i uzyskał wymagane prawem decyzje. Aktualnie Wojewoda Podkarpacki prowadzi procedurę zmiany wydanej w 2010 r. decyzji ZRID, której uzyskanie planowane jest na koniec  października br. Po uzyskaniu decyzji, Wykonawca przystąpi do robót drogowych w pełnym zakresie. – Obecnie prowadzimy roboty przygotowawcze w oparciu o obowiązującą decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w możliwym do wykonania zakresie tak, abyśmy po otrzymaniu zmiany decyzji ZRID, mogli przed okresem zimowym wykonać jak najwięcej prac  – powiedział Jarosław Jochymek, Dyrektor Kontraktu, Budimex S.A.

Fot. Budimex

Wykonawca skupia się teraz głównie na odcinku DK94 w miejscowości  Głuchów, gdzie trwa:

 • usuwanie drzew i krzewów z porządkowaniem terenu,
 • zdejmowanie warstwy humusu,
 • rozbiórka nawierzchni,
 • przygotowanie terenu do realizacji objazdów,
 • rozpoznanie saperskie, środowiskowe i archeologiczne,
 • przygotowanie dojazdów do planowanego do realizacji  obiektu mostowego,
 • inwentaryzacje budynków, dróg i terenów pod planowany gazociąg,
 • przygotowanie terenów pod skład materiałów.

Zakres robót

W ramach zadania przewiduje się pozostawienie przekroju drogi krajowej jako jednojezdniowej, dwupasowej (po jednym pasie w każdym kierunku), z pasem jezdni wyłączonej z ruchu z barierą ochronną, na długości 5,82 km. Roboty będą polegały na wymianie konstrukcji drogowej, a tam gdzie będzie to konieczne, na poszerzeniu korpusu drogowego. Prace będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94.

Zakres prac obejmuje także przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych – 5 rond na przecięciu DK 94 z: DW 877, DW 881, ul. Graniczną (łącznik do autostrady A4), ul. Kościuszki i DP 1520R oraz  skrzyżowanie zwykłe z ul. Piłsudskiego. Wykonawca wybuduje także most drogowy na rzece Sawa o dł. 33 m, drogi dojazdowe oraz przebuduje i wybuduje urządzenia infrastruktury technicznej:

 • sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, w tym przebudowę sieci gazu wysokiego ciśnienia DN400 na dł. 6 km,
 • sieci energetyczne, teletechniczne, kanał technologiczny, oświetlenie,
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe i poziome.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu, zwłaszcza tych najmniej chronionych czyli pieszych i rowerzystów, zakłada się budowę obustronnych chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych.

W ramach prac projektowych, Wykonawca zaproponował nowe rozwiązania, do których zgłoszone zostały wnioski władz samorządowych. GDDKiA wychodząc naprzeciw zgłoszonym postulatom, w znaczącej części uwzględnił je w zamiennym projekcie budowlanym.

Przykłady wprowadzonych zmian na podstawie postulatów samorządów:

 • zaprojektowano wjazd i wyjazd z terenów: MOSiR, Szpitala Powiatowego, Centrum Kształcenia i Zespołu Szkół Technicznych do DK94 na prawoskręty z możliwością wykonania manewru lewoskrętu,
 • zaprojektowano nowe zatoki autobusowe lub zmieniono lokalizację istniejących,
 • zaprojektowano nowe przejścia dla pieszych lub zmieniono ich lokalizację,
 • zaprojektowano bezpośredni włączenie do DK94 m.in. ul. Bema i ul. Orzeszkowej,
 • zaprojektowano bezpośrednie włączenie jezdni dodatkowej do ronda w Głuchowie ze względu na lokalizację Ośrodka Kultury i OSP. 

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

 • Klasa drogi: GP
 • Długość drogi: 5,82 km
 • Obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 • Obciążenie obiektów: Nośność kl. „A” wg. PN 85/S – 10030 oraz „Stanag C 150”
 • Przekrój poprzeczny: 1x2
 • Szerokość pasów ruchu: 3,5 m
 • Kategoria obciążenia ruchem:KR5
 • Chodniki: 2,0 m
 • Ciągi pieszo – rowerowe: 3,5-4,0 m
 • Szerokość jezdni dróg dojazdowych: 3,50 - 6,00 m
 • Środkowa część jezdni wyłączona z ruchu o nawierzchni bitumicznej  i kostki brukowej: 3,5 m

Kalendarium:

 • Nazwa zadania:„Kontynuacja budowy przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi odc. Łańcut – Głuchów km 613+767 do 619+589,86”.
 • Uzyskanie decyzji środowiskowej:1 grudnia 2006 r.
 • Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia: 26 lipca 2010 r.
 • Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID):29 września 2010 r.
 • Ostateczność decyzji ZRID– 26 listopad 2013 r.
 • Ostateczność decyzji środowiskowej: 19 stycznia 2017 r.
 • Ogłoszenie przetargu na Wykonawcę robót: 15 lipca 2017 r.
 • Podpisanie umowy z Wykonawcą: 18 maja 2018 r. (Wykonawca: Budimex S.A., kwota: 115 847 768,51 zł brutto, termin: 34 miesiące)
 • Ogłoszenie przetargu na Konsultanta: 13 września 2017 r.
 • Podpisanie umowy z Konsultantem: 15 czerwca 2018 r. (Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k.)
 • Złożenie wniosku o zmianę decyzjiZRID: 18 marca 2019 r.
 • Wszczęcie postępowania przez Wojewodę Podkarpackiego ws. zmiany decyzji ZRID: 23 maja 2019 r.

 

BUDIMEX S.A. jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 51 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości i Mostostal Kraków. Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.