DB Port Szczecin z unijnym dofinansowaniem

DB Port Szczecin z unijnym dofinansowaniem

05 października 2019 | Źródło: CUPT
PODZIEL SIĘ

30 września br. CUPT podpisał z DB Port Szczecin Sp. z o.o umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim”.

Fot. Port Szczecin

Przedmiotowy Projekt będzie realizowany na terminalu DB Port Szczecin zlokalizowanym w kompleksie portowym Szczecin-Świnoujście. Głównym celem projektu jest unowocześnienie systemu wykonywania i zarządzania przeładunkiem kontenerów przez terminal, a tym samym zwiększenie jego wewnętrznej przepustowości oraz zwiększenie pojemności składowania na powierzchni dedykowanej dla kontenerów chłodniczych. Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin przyczyni się do stymulacji lokalnej gospodarki i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu. W wyniku realizacji projektu wzrośnie sprawność operacji wewnątrz terminala, w tym szybkość podstawiania ładunków do kontroli weterynaryjnej, fitosanitarnej i innej. Ponadto, możliwa stanie się szybka obsługa przeładunków na kolejowe platformy podkontenerowe i formowania pociągów.

Fot. DB Port Szczecin

Inwestycja stworzy warunki techniczne do uruchomienia stałych połączeń kontenerowych z terminala na zaplecze portu. Zwiększy się ponadto przepustowość i pojemność składowania w zakresie obsługi kontenerów chłodniczych. Zakup i wdrożenie nowego system IT do obsługi kontenerów pozwoli na sprawniejsze zarządzanie potokami obsługiwanych ładunków. Wymienione wyżej efekty przełożą się na wzrost konkurencyjności podmiotów korzystających z usług terminala. Co więcej, w trakcie realizacji projektu spodziewany jest stymulacyjny wpływ na lokalny rynek pracy i przedsiębiorstw usługowych.

Realizacja projektu jest niezbędna z punktu widzenia dalszego rozwoju DB Port Szczecin w obszarze wykonywania transportu intermodalnego.

  • Całkowita wartość projektu: 22 096 839,30 zł
  • Wartość wydatków kwalifikowanych: 16 597 457,30 zł
  • Wartość dofinansowania UE: 8 298 728,65 zł