Pomysły, które ułatwią inwestowanie w szkolnictwo zawodowe

Pomysły, które ułatwią inwestowanie w szkolnictwo zawodowe

07 października 2019 | Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
PODZIEL SIĘ

Potrzeba jeszcze lepszych kierunków kształcenia, lepszej jakości i efektywności, bo tylko tak można przekonać młodych ludzi, by swoją przyszłość oparli o konkretny fach i wybrali szkolnictwo zawodowe. O wyzwaniach, o tym jak pomagać uczniom, pracodawcom i nauczycielom, jak zmieniać kształcenie zawodowe w regionie, dyskutowano podczas debaty „Zachodniopomorskie szkolnictwo zawodowe wyzwaniem XXI wieku”, zorganizowanej w Szczecinie przez Urząd Marszałkowski.

Fot. UMWZ

- Już 10 lat temu, w poprzedniej perspektywie dostrzegliśmy potrzebę wspierania szkolnictwa zawodowego. Wtedy wyzwaniem były nowe miejsca pracy, dziś chcemy dostarczyć na rynek wykwalifikowanych ludzi, których bardzo brakuje. W tej perspektywie inwestujemy bardzo duże pieniądze w szkolnictwo zawodowe, chcemy by nasza młodzież, ale i nasi przedsiębiorcy mieli przed sobą dobrą przyszłość. Przed nami nowe unijne środki, a by je dobrze wykorzystać chcemy skorzystać z Państwa pomysłów, które spróbujemy wcielić w życie – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

285 mln zł. Właśnie takie środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 trafiły już do szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w regionie. Dzięki tym środkom ponad 14 tys. osób uczestniczyło w pozaszkolnych formach kształcenia, ok. 5 tys. uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, odbyło staże i praktyki u pracodawcy, a 132 miejsca zostały doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne. To efekty osiągane teraz na Pomorzu Zachodnim przy wsparciu środków z RPO WZ 2014-2020.

Jak przekonywali eksperci, wyzwań wciąż nie brakuje. Z jednej strony należy wciąż przekonywać młodych ludzi, że mogą one gwarantować dobry fach. Konieczne jest również dalsze podnoszenie jakości i efektywności kształcenia. Odpowiedzią mogą być specjalnie tworzone kierunki kształcenia, powstające przy współpracy ze szkołami wyższymi, przedsiębiorcami i jednostkami samorządu terytorialnego. Wyzwaniem jest także dostosowanie się do indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Może to umożliwić osobom dorosłym przekwalifikowanie się lub uzupełnienie wykształcenia. Podczas debaty nie zabrakło również pierwszych ocen trwającej reformy szkolnictwa zawodowego. Uczestnicy dyskusji zauważyli faworyzowanie szkół branżowych podległych ministerstwom względem tych nadzorowanych przez samorządy.

Z badań przeprowadzonych w trzecim kwartale 2019 r. przez WUP w Szczecinie wynika, że w najbliższych latach wśród zachodniopomorskich pracodawców najbardziej pożądane będą zawody: spawacze i ślusarze-spawacze, elektrycy oraz mechanicy. Niezbędne cechy kandydata ubiegającego się o pracę według pracodawców to m.in.: motywacja poszukiwania wiedzy, zaangażowanie w pracę, punktualność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, samodzielność oraz umiejętność logicznego myślenia.  

W wydarzeniu uczestniczyli dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, naukowcy, przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbach Gospodarczych w Koszalinie oraz Szczecinie, radni sejmiku oraz przedstawiciele samorządów prowadzących szkoły zawodowe, a także przedstawiciele administracji rządowej. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowali marszałek Olgierd Geblewicz i członek Zarządu Stanisław Wziątek.