Obchody jubileuszu 100 lecia Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce

Obchody jubileuszu 100 lecia Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce

18 października 2019 | Źródło: ZZMK
PODZIEL SIĘ

W październiku mija równo 100 lat od założenia Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Jubileuszowe uroczystości odbędą się 21 października (poniedziałek) w Warszawie. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program i krótką informację na temat organizacji.

Obchody jubileuszu 100 lecia Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce

Obchody 100-lecia odbywają się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury. W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele władz państwowych, kierownictwa spółek kolejowych i maszyniści z kraju oraz zagranicy. Bieżący rok został wspólnie prze te instytucje ogłoszony Rokiem Maszynisty.

Dzień Maszynisty w Gdynii. Fot. ZZMK

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce (ZZM), zgodnie z hasłem „Niech nas łączy honor i więź zawodowa” od 1919 roku jednoczy pod swoim sztandarem ludzi, których łączy wykonywana praca i wartości, takie jak patriotyzm, etos zawodowy, poczucie misji i wykonywania pożytecznej służby – ojczyźnie i społeczeństwu. Pierwszy statut ZZM został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ministrów 8 października 1919 r. (nr 12982/19 punkt 3 protokołu). Następnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych postanowieniem z 31 października 1919 r. (nr 10 Z. 4227) wciągnęło Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce do rejestru stowarzyszeń i związków pod numerem 124. Inauguracyjny I Walny Zjazd ZZM odbył się 8 i 9 stycznia 1920 r. w Krakowie.

Obecnie ZZM to prężna, nowoczesna i skuteczna organizacja społeczna. W myśl ustawy o związkach zawodowych – organizacja reprezentatywna, dbająca o interesy zrzeszonych członków na forum krajowym i międzynarodowym – m.in. w trójstronnych instytucjach dialogu społecznego, strukturach największej centrali związkowej OPZZ, Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych czy federacji maszynistów europejskich ALE.

Szczegółowy program obchodów 100– lecia ZZM, Warszawa, 21.10.2019

 

9.30  - Zbiórka uczestników na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego

9.45 - Złożenie wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego

10.15 - Przemarsz  uczestników w asyście orkiestry i pocztów sztandarowych do Bazyliki  Archikatedralnej w Warszawie p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela  ( ul. Świętojańska 8)

11.00 - Uroczysta Msza Św. Dziękczynna

12.15 -  Przemarsz Traktem Królewskim do Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana  (ul. Karasia 2)

13.30 - Jubileuszowa gala w Teatrze Polskim