UTK: Stulecie Związku Zawodowego Maszynistów

UTK: Stulecie Związku Zawodowego Maszynistów

22 października 2019 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Zawód maszynisty na ziemiach polskich istnieje od 175 lat. Sto lat temu powstał pierwszy związek zawodowy maszynistów. Przypadający w tym roku jubileusz był inspiracją, aby rok 2019 ogłosić Rokiem Maszynisty.

Za pierwszego maszynistę na ziemiach polskich uznaje się Leona Miastowskiego, który w 1844 roku poprowadził parowóz Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. 75 lat później rozpoczął swoją działalność Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce. Od  początków swojej działalności Związek dbał o podnoszenie wiedzy fachowej członków. Regularnie wydawał czasopisma „Maszynista” i „Technika parowozowa” oraz okolicznościowe publikacje fachowe. Wydawnictwa tego rodzaju miały kluczowe znaczenie dla rozwoju i bezpieczeństwa kolei.

W poniedziałek w Warszawie rozpoczęły się uroczystości związane z jubileuszem. Uczestnicy obchodów złożyli wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza i przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, a następnie przemaszerowali do bazyliki archikatedralnej, gdzie odprawiono uroczystą mszę św. pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego.

W czasie uroczystej gali z okazji jubileusz 100-lecia w Teatrze Polskim dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyraził uznanie dla wszystkich maszynistów za ich trudną i odpowiedzialną pracę. - Stajecie Państwo w obronie praw pracowniczych maszynistów, jak również w obronie polskiej kolei i jej pracowników. Związek ma w swoich szeregach przedstawicieli wielopokoleniowych rodzin kultywujących tradycje kolejarskie, co niewątpliwie wpływa na wartość tej organizacji – powiedział I. Góra.

Prezes UTK podziękował również maszynistom za zaangażowanie w budowanie bezpieczeństwa na kolei. Przypomniał, że prowadzenie pociągu wymaga wyjątkowego skupienia uwagi, a  specyfika i charakter pracy maszynisty to także konieczność stałej współpracy z pracownikami zatrudnionymi na wszystkich innych stanowiskach kolejowych. ‑ Potrzebne są do tego nie tylko odpowiednie predyspozycje, ale też dyscyplina i zaangażowanie oraz ciągłe doskonalenie umiejętności. Wiemy,  że w czasie każdej służby maszynista odpowiada za życie i zdrowie pasażerów, ale też kolegów i swoje – przypomniał Ignacy Góra.

Z analiz Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w 2031 r. na kolei powinno być zatrudnionych około 22 tys. maszynistów. Biorąc pod uwagę odejścia z zawodu z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego czy przyczyn zdrowotnych oraz wzrost pracy przewozowej, oznacza to konieczność zatrudnienia w 12-letnim  okresie około 16 tys. nowych pracowników. Te liczby pokazują, jak ogromne są i będą  potrzeby rynku jeśli chodzi o zatrudnianie osób prowadzących pociągi.