Kolejny krok do udostępnienia kierowcom A1 na wysokości Częstochowy

Kolejny krok do udostępnienia kierowcom A1 na wysokości Częstochowy

23 października 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Generalna Dyrekcja Dróg Kajowych i Autostrad wybrała już wszystkich wykonawców zadań niezbędnych do puszczenia ruchu na autostradzie A1 na odcinku Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia. Chodzi o montaż barier ochronnych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż ogrodzenia.

Fot. GDDKiA

20 września 2019 r. GDDKiA wszczęła trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 14 października poznaliśmy oferty potencjalnych wykonawców. Cztery dni później wybrano wykonawcę ogrodzenia, firmę GRAMAR z Lublińca, która zaoferowała wykonanie zadania za 11 356 566,35 zł (brutto). Roboty mają być ukończone w terminie dwóch miesięcy od daty podpisania umowy.

19 października wybrany został wykonawca montażu barier ochronnych, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Prowerk z Krakowa, które zaoferowało wykonanie zadania za 14 459 129,70 zł (brutto). Tak samo jak w przypadku ogrodzenia roboty mają być ukończone w terminie dwóch miesięcy od daty podpisania umowy.

22 października wybralny został natomiast wykonawca oznakowania poziomego i pionowego, firma GZD z Jonkowa. Wartość tej oferty to 22 827 098,66 zł (brutto, GDDKiA posiada zabezpieczone środki finansowe), a okres realizacji podzielono na dwa etapy. W ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy mają być wykonane prace związane z udrożnieniem ruchu na trasie (z dopuszczalnym zastosowaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego), a całkowite zakończenie umowy, uwzgledniające docelowe oznakowanie poziome grubowarstwowe, to 30 czerwca 2020 r.

Przy braku odwołań od wyboru najkorzystniejszych ofert (termin na ich składanie to 10 dni) podpisanie umów planowane jest na przełomie października i listopada br.