Innowacje Pedagogiczne " Bezpieczna podróż - bezpieczny podróżny" są kontynuowane

Innowacje Pedagogiczne " Bezpieczna podróż - bezpieczny podróżny" są kontynuowane

24 października 2019 | Źródło: Zespół Szkół Logistycznych/ Wrocław
PODZIEL SIĘ

W dniu 12.09.2019 roku została podpisana Umowa na kontynuowanie zajęć lekcyjnych w ramach Innowacji Pedagogicznych "Bezpieczna podróż - bezpieczny podróżny" pomiędzy Dyrekcją Zakładu Zachodniego w Poznaniu "PKP Intercity" S.A. a Dyrektorem Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu na rok szkolny 2019/2020. Obok klas II, III, IV o kierunku technik transportu kolejowego dołączyli uczniowie klas II i IV o kierunku technik elektroenergetyk pojazdów szynowych.

Fot. Roland Potoczny

W wiadomościach Kurier Kolejowego informowaliśmy o działaniach podejmowanych przez Dyrekcję Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu mających na celu uatrakcyjnienie procesu nauczania i podniesienie na wyższy poziom jakości pracy szkoły.

Projekt jestem próbą rozwiązania problemów:

  • niewystarczającego przygotowania praktycznego uczniów do pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na najbardziej wymagających studiach
  • braku środków na samodzielne stworzenie przez szkołę laboratoriów przedmiotów zawodowych
  • braku skutecznych i atrakcyjnych narzędzi do prowadzenia zajęć praktycznych.

Zapewnia równe szanse poznania nowych technologii w szkołach położonych przede wszystkim na terenie mniejszych powiatów, o niskich dochodach budżetu powiatu na jednego mieszkańca z niskim udziałem osób z wykształceniem wyższym. Dostęp do nowych technologii w zawodzie technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego ma wpływ na zainteresowanie szkołą uczniów szkół gimnazjalnych.

Fot. Roland Potoczny

Realizacja projektu we współpracy Dyrekcją Zakładu Zachodniego w Poznaniu "PKP Intercity" S.A. zapewnia dostęp do zaawansowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych (TKI) mających zastosowanie w  działalności usługowej oraz eksploatacji handlowej kolei. Nie bez znaczenia jest możliwość realizacji programu nauczania "Kolejowe Pojazdy Szynowe" w klasach technikum transportu kolejowego oraz "Eksploatacja Transportu Szynowego" w klasach technikum elektroenergetyk transportu szynowego w oparciu o zasoby taborowe PKP Intercity.

Celem innowacyjnego programu realizowanego przez szkołę jest:

wypracowanie:

  • umiejętności korzystania z terminali kasowo-biletowych umożliwiającego realizację podstawy programowej dla przedmiotów, określonych w ramowym planie nauczania dla technika transportu kolejowego
  • umiejętność prowadzenia dokumentacji handlowej, sprzedaż biletów z zastosowaniem ulg ustawowych i handlowych
  • umiejętność posługiwania się Taryfą Przewozową  
  • umiejętności rozpoznawania zasadniczych elementów budowy pojazdów szynowych oraz ocenę ich stanu technicznego mającego wpływ na bezpieczeństwo ruchu     
  • umiejętności postępowania z osobami niepełnosprawnymi oraz udzielania wszystkim podróżnym pierwszej pomocy w trakcie obsługi na pokładzie pociągu. 

zapoznanie się z budową, eksploatacją oraz utrzymaniem wagonów oraz pojazdów trakcyjnych

nabycie umiejętności konstruowania planów pracy drużyn trakcyjnych

obserwacja dokonywanych pomiarów (badań) zestawów kołowych oraz zawieszenia. Obserwacja naprawy zestawu kołowego – „obtaczanie zestawu kołowego – reprofilacja zestawu kołowego”

poznanie podstawowych urządzeń i maszyn pojazdów trakcyjnych oraz nabycie umiejętności oceny stanu technicznego wybranych podzespołów podczas wykonywania przeglądu „P1”, „P2”

zapoznanie z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (sms)

zapoznanie się z planami pracy drużyn konduktorskich i trakcyjnych: obiegi, plany pracy, grafiki drużyn konduktorskich i trakcyjnych.

W dniu 25.09.2019 roku odbyły się pierwsze zajęcia lekcyjne w ramach Innowacji Pedagogicznych. Zajęcia te przeprowadzone zostały przez doświadczonych pracowników Zakładu Zachodniego w Poznaniu - Sekcji Utrzymania Pojazdów Trakcyjnych we Wrocławiu.