Oferty na S61 Podborze - Śniadowo otwarte...

Oferty na S61 Podborze - Śniadowo otwarte...

28 października 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

GDDKiA poznała oferty złożone w przetargu mającym wyłonić kolejnego wykonawcę odcinka drogi ekspresowej S61 Podborze - Śniadowo o długości 19,43 km. Wpłynęło sześć ofert. Obecnie trwa procedura ich badania i oceny.

Oferty na S61 Podborze - Śniadowo otwarte...
Fot. GDDKiA

Najtaniej prawie 19,5-kilometrowy odcinek S61 chce wybudować firma POLAQUA, która wskazała kwotę 749,96 mln zł. Najdroższa oferta, złożona przez przedsiębiorstwo Mostostal Warszawa, opiewa na 940,9 mln zł. 

Pierwotny wykonawca, który podpisał umowę w systemie „Projektuj i buduj”, nie złożył nawet wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, mnożył problemy, a nawet zażądał gwarancji zapłaty (czyli potwierdzenia wypłacalności Skarbu Państwa reprezentowanego przez GDDKiA). Gdy ją otrzymał, stwierdził autorytatywnie, że gwarancja w takiej postaci go nie zadawala. W tej sytuacji Inwestor (GDDKiA) zdecydował 16 maja br. o odstąpieniu od umowy.

Źródło: GDDKiA

bowiązki wykonawcy

Zgodnie z warunkami ogłoszonego 16 sierpnia br. przetargu, zadaniem nowego wykonawcy jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wybudowanie drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi.

Jakie kryteria dla ofert?

Zamawiający sformułował kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi cena ofertowa stanowiła 60 proc., zaś kryteria pozacenowe (tj. wydłużenie gwarancji, skrócenie terminu realizacji) - 40 proc.

Kalendarium S61 Podborze - Śniadowo

  • 29 kwietnia 2017 r. - ogłoszenie przetargu
  • 28 listopada 2017 r. - wybór najkorzystniejszej oferty
  • 30 stycznia 2018 r. - podpisanie umowy
  • 16 maja 2019 r. - odstąpienie od umowy z winy dotychczasowego wykonawcy
  • 16 sierpień 2019 r. -  ogłoszenie ponownego przetargu
  • 28 października 2019 r. - otwarcie ofert
  •