Otwarcie Laboratorium Nowoczesnych Technologii na Politechnice Śląskiej

Otwarcie Laboratorium Nowoczesnych Technologii na Politechnice Śląskiej

19 listopada 2019 | Źródło: Bombardier Transportation
PODZIEL SIĘ

Dzisiaj (19 listopada 2019r.) na Politechnice Śląskiej zostało otwarte Laboratorium Nowoczesnych Technologii, w którym studenci przy użyciu najnowszego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania będą doskonalili swoje umiejętności m.in. w zakresie sterowania ruchem kolejowym.Laboratorium zostało ufundowane przez firmę Bombardier Transportation Polska.

Fot. Bombardier Transportation

Prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej: – Cieszy mnie obecność prezesa Sławomira Nalewajki, to pokazuje, jak dużą wagę przywiązuje firma Bomabardier Transportaions Polska do współpracy z Politechniką Śląską, a liczna obecność pracowników i studentów uczelni, jak bardzo nam również na niej zależy. Powstanie laboratorium to kontynuacja wieloletniej współpracy pomiędzy Politechniką a firmą Bombardier, potentatem w zakresie rozwiązań transportowych, nie tylko lądowych, ale też lotniczych. Rozpoczęła się ona od porozumienia z Wydziałami Elektrycznym, Mechanicznym Technologicznym i Transportu, na którym powstało pierwsze laboratorium ufundowane przez firmę Bombardier. Każda z tych dwóch inicjatyw służy innym celom. Dzisiejsza jest związana z cyberbezpieczeństwem, niezwykle ważnym zagadnieniem mającym związek z nowoczesnym miastem i transportem. Takie inicjatywy jak ta dzisiejsza zbliżają nas nie tylko od strony dydaktycznej, ale także otwierają możliwości realizacji wspólnych projektów badawczych, w tym również tych wynikających z priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej, które zostały zdefiniowane w przygotowaniu projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Fot. Bombardier Transportation

Sławomir Nalewajka, prezes firmy Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.: – Jako firma dostarczamy systemy do sterowania ruchem kolejowym, co związane jest z bezpieczeństwem software’u jak i sieci w pojazdach poruszających się powyżej 200 km/h. Dziś, gdy wszystkie systemy są komputerowe, ważne jest przygotowanie software’u, aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych, które mogą spowodować katastrofę w ruchu kolejowym. W tym laboratorium mamy kilka systemów bezpieczeństwa z naszej firmy i możliwość zapoznania się z budową software’u, także prowadzenia prac badawczych i dydaktycznych. Jednym z elementów, który tutaj się znajduje, jest system SOP-3, który pozwala autonomicznie poruszać się pojazdom bez maszynisty. Liczymy na to, że oprócz kształcenia studentów, którzy będą mogli pracować  w naszej firmie, ale też i u naszych potencjalnych klientów, będziemy mieli możliwość prowadzenia wspólnych prac badawczo-rozwojowych. Mam nadzieję, że powstaną tu pomysły, które będą sławić Politechnikę, jak i Bombardiera na rynkach światowych, pokazując, że w Polsce potrafimy robić rzeczy nowoczesne, które będą zaskakiwać nawet Chińczyków i Japończyków. Myślę, ze to dopiero pierwszy krok do ścisłej współpracy.

Fot. Bombardier Transportation

Śląsk należy do najbardziej zanieczyszczonych rejonów w Europie. Ciągle jako aglomeracja rośnie, a w przyszłości 70 procent ludności będzie żyło w dużych miastach. To wyzwanie dla miast, bo trzeba zapewnić środki transportu. A mamy wykorzystane drogi, torowiska, budynki. Na Śląsku dodatkowym problemem są szkody górnicze i pozostałości kopalni, więc budowa metra nie wchodzi w  rachubę. Propozycją Bombardiera jest metro naziemne na estakadzie. Spełnia wymogi ekologii, jest cichy, bo porusza się… na gumowych kołach, przewiezie porównywalną ilość pasażerów do metra. Nie wymaga długiego czasu budowy, nie nastręcza tym samym problemów mieszkańcom, nie powoduje kolizji z istniejącym transportem autobusowym i tramwajowym. To nasza propozycja dla rosnącego miasta, która może stać się wizerunkiem metropolii śląskiej - powiedział Sławomir Nalewajko.

Laboratorium Nowoczesnych Technologii, mieszczące się na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, to miejsce, w którym studenci będą mieli szansę nabyć nie tylko umiejętności teoretyczne, ale także praktyczne, przygotowujące do przyszłej pracy zawodowej. Laboratorium zostało wyposażone przez Bombardier Transportation Polska w najnowszy sprzęt komputerowy i oprogramowanie z zakresu systemów sterowania ruchem kolejowym, na których studenci będą mogli wykonywać swoje zadania podczas ćwiczeń i laboratoriów.

Fot. Bombardier Transportation

Praktyczne zajęcia pozwolą studentom lepiej przygotować się do pracy w firmie wolnorynkowej. Będzie to miało także znaczenie dla lokalnego rynku pracy, ponieważ dla przyszłości polskiego przemysłu istotne jest kompleksowe wykształcenie inżynierów.

Dzięki współpracy Politechniki Śląskiej z firmą Bombardier uczelnia zyskała nie tylko znakomicie wyposażone laboratorium, ale również partnera w obszarze edukacyjnym, badawczym i kadrowym. Studenci będą mieli możliwość odbywania praktyk lub stażu w firmie Bombardier, natomiast firma będzie mogła rekrutować spośród studentów swoich przyszłych pracowników.

 

Firma Bombardier Transportation jest światowym liderem w zakresie technologii dla transportu szynowego i jednocześnie największym inwestorem międzynarodowym w branży kolejowej w Polsce. W polskich zakładach Bombardier Transportation zlokalizowanych w Katowicach, Łodzi, Warszawie oraz Wrocławiu pracuje obecnie ponad 2500 osób. Działalność koncernu w Polsce skupia się na produkcji nadwozi lokomotyw, pociągów pasażerskich, pociągów dużych prędkości oraz ram wózków, projektowaniu i produkcji systemów sterowania i kierowania ruchem kolejowym, a także produkcji aparatury elektrycznej i serwisie urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz pojazdów szynowych.

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju.  W 15 jednostkach – 13 wydziałach i 2 instytutach Politechniki Śląskiej, które mieszczą się w Gliwicach, Zabrzu i Katowicach – prowadzonych jest obecnie 49 kierunków studiów i około 200 specjalności, a kształci się prawie 20 tys. studentów. Oprócz kierunków technicznych na uczelni można również studiować kierunki humanistyczne. Politechnika prowadzi również dwa licea akademickie – w Gliwicach i Rybniku.