Poznaliśmy wykonawców zainteresowanych budową S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem

Poznaliśmy wykonawców zainteresowanych budową S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem

29 listopada 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Otworzone zostały oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę trzeciego, a zarazem ostatniego odcinka S7 pomiędzy Płońskiem i Czosnowem. Chodzi o blisko 10-kilometrowy fragment od Modlina do Czosnowa. Wpłynęło sześć ofert.

 • Podpisanie umowy planowane jest na kwiecień 2020 r.
 • W budowie już trzy z czterech odcinków pomiędzy granicą województwa mazowieckiego a Płońskiem

Fot. GDDKiA
Najniższą ofertę na kwotę 598 797 880,35 zł złożyła firma Budimex. Budżet zamawiającego wynosi 542 308 178.97 zł.

Pozostałe oferty:

 • 616 232 688,18 zł, konsorcjum: Metrostav Polska (lider) Bielsko-Biała oraz Metrostav,  Praga, Czechy
 • 623 798 611,80 zł, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR, Zawiercie
 • 638 316 150,49 zł, Mostostal Warszawa, Warszawa
 • 713 330 800,20 zł, PORR, Warszawa
 • 819 559 272,37 zł, STRABAG, Pruszków
Jak będą oceniane oferty?

Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym.  Postępowania zostały ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

 • przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy - 30%,
 • termin realizacji - 10%,
 • cena - 60%.
Źródło. GDDKiA

Najważniejsze terminy
Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w kwietniu 2020 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 36 miesięcy od daty jej zawarcia (w tym złożenie wniosku o ZRID po 10 miesiącach od daty rozpoczęcia). Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2024 r.

Zakres prac
Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 9,7 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7. Rozbudowane zostaną dwa istniejące węzły drogowe: Modlin i Błonie. Konstrukcja mostu na Wiśle w Zakroczymiu zostanie uzupełniona o chodnik i ścieżkę rowerową zamocowane do konstrukcji mostu. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowe warunki dla wykonawców
Prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Płońsk - Czosnów będą prowadzone pod ruchem i głównym założeniem jest zminimalizowanie utrudnień. W tym celu wykonawcy wszystkich trzech odcinków w pierwszej kolejności będą mieli za zadanie wybudowanie drogowego układu lokalnego, który umożliwi wykorzystanie go do prowadzenia ruchu. Podczas robót kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dla odcinka I i II). W przypadku odcinka III dopuszczone będzie miejscowo zastosowanie trzech pasów w systemie o zmiennych kierunkach w dostosowaniu do natężeń ruchu.

Dla zwiększenia konkurencyjności dajemy potencjalnym wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sami mogą zdecydować czy trasę główną zbudują betonową czy bitumiczną. To pierwsze takie rozwiązanie. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę.​

Źródło. GDDKiA

S7 Gdańsk - Warszawa 

Kierowcy mają już do dyspozycji 200-kilometrowy odcinek od węzła Gdańsk Południe do węzła Napierki na granicy z województwem mazowieckim.

granica województwa mazowieckiego - Płońsk

 • w realizacji w systemie „Projektuj i Buduj”,
 • umowna data zakończenia kontraktów: 2021 r.

Napierki - Mława: wykonawca Strabag, wartość robót 294,7 mln zł, toczy się procedura uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Mława - Strzegowo: wykonawca PORR, wartość robót 446,1 mln zł, toczą się prace budowlane, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) została wydana 9 października 2019 r.

Strzegowo - Pieńki: wykonawca Strabag, wartość robót 516,2 mln zł, toczą się prace budowlane, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) została wydana 30 sierpnia 2019 r.

Fot. GDDKiA

Pieńki - Płońsk: wykonawca Strabag, wartość robót 311,7 mln zł, toczą się prace budowlane, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) została wydana 30 sierpnia 2019 r.

Płońsk - Czosnów

Siedlin - Załuski, długość 12,9 km, oferty otwarto 21.11.2019 r.

Załuski - Modlin, długość 12 km, oferty otwarto 21.11.2019 r.

Modlin -  Czosnów, długość 9,7 km, oferty otwarto 28.11.2019 r.

Czosnów - Kiełpin

 • w realizacji Koncepcja Programowa, wykonawca Promost Consulting (termin odbioru: styczeń 2020 r.),
 • realizacja inwestycji w systemie „Projektuj i Buduj”, planowana na lata 2020-2024.

Kiełpin - Trasa AK (Warszawa)

 • w realizacji Koncepcja Programowa, wykonawca Value Engineering Sp. z o.o. (termin odbioru 08.2020 r.)
 • szacowane zakończenie realizacji to koniec 2025 r.