Rozmowy dwustronne ministrów ds. transportu Polski i Ukrainy we Lwowie

Rozmowy dwustronne ministrów ds. transportu Polski i Ukrainy we Lwowie

01 grudnia 2019 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

Infrastruktura transportowa oraz współpraca w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, w tym zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych, były przedmiotem rozmów przedstawicieli Ministerstw Infrastruktury Polski i Ukrainy. Polskiej delegacji przewodniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Andrzej Bittel. Stronę ukraińską reprezentował minister infrastruktury, Vladyslav Kriklij oraz wiceminister Natalia Forsjuk, wraz z delegacją.

Fot. Ministerstwo Infrastruktury

Na spotkaniu we Lwowie, 28 listopada 2019 r., podsumowano realizację ustaleń z pierwszego spotkania ministrów, które odbyło się w Warszawie, 24 października br.

Kwestie infrastruktury drogowej dotyczyły realizacji przez stronę ukraińską drogi szybkiego ruchu M10 Krakowiec-Lwów, będącej przedłużeniem polskiej autostrady A4 oraz kontynuacją po stronie ukraińskiej szlaku Via Carpatia, a także rozdzielenia ruchu osobowego od towarowego w drogowym przejściu granicznym Korczowa – Krakowiec.

W obszarze transportu kolejowego obecni na spotkaniu prezesi: PKP SA Krzysztof Mamiński, PKP PLK SA Ireneusz Merchel, PKP LHS Zbigniew Tracichleb, PKP Cargo Czesław Warsewicz i PKP IC Marek Chraniuk przedstawili najistotniejsze z punktu widzenia kierowanych przez siebie spółek dziedziny współpracy, przede wszystkim tworzenie warunków do rozwijania dostępnej oferty przewozowej.
Ministerstwo Infrastruktury wspiera działania, które będą umożliwiały sprawniejsze połączenia kolejowe, w tym kluczowe dla społeczności przygranicznych połączenia regionalne. Innymi poruszanymi sprawami był rozwój połączeń lotniczych.