Regulacje Od 14 grudnia do Polski - rośliny ze świadectwem fitosanitarnym

Od 14 grudnia do Polski - rośliny ze świadectwem fitosanitarnym

05 grudnia 2019 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Od 14 grudnia zmieniają się przepisy dotyczące przywożenia roślin do Unii Europejskiej. Regulacje te dotyczą także pasażerów pociągów. Wszystkie rośliny wwożone na teren Unii (za wyjątkiem wybranych owoców: ananasów, kokosów, durianów, bananów i daktyli) wymagają posiadania świadectwa fitosanitarnego wydanego przez urzędową służbę ochrony roślin państwa pochodzenia. Dotyczy to także roślin przywożonych na własne potrzeby.

Przywożone z innych państw rośliny mogą przenosić szkodniki i choroby roślin groźne dla krajowych upraw rolniczych oraz ekosystemów (przede wszystkim drzewostanów leśnych), nawet jeżeli rośliny te same nie wykazują objawów porażenia.

Wymóg zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne dotyczyć może także przywożonych spoza Unii Europejskiej towarów innych iż rośliny. Ich szczegółowy wykaz określają wspólne dla wszystkich państw członkowskich przepisy Unii Europejskiej. Przepisy te wskazują towary, które powinny zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej.

Przepisy Unii Europejskiej określają te towary, których przywóz do UE ze względu na duże ryzyko rozprzestrzenienia się szkodników lub chorób roślin, jest całkowicie zabroniony. Szczegółowe informacje na temat przepisów fitosanitarnych, tak krajowych, jak i Unii Europejskich, są zamieszczone na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Informacje takie można uzyskać także w wojewódzkich inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa.