DB Cargo Polska przygotowana na obowiązek stosowania wagonów z „cichym” układem hamulcowym

DB Cargo Polska przygotowana na obowiązek stosowania wagonów z „cichym” układem hamulcowym

13 grudnia 2019 | Źródło: DB Cargo Polska SA
PODZIEL SIĘ

DB Cargo Polska przygotowana na obowiązek stosowania wagonów z „cichym” układem hamulcowym na sieci kolejowej w Niemczech i Szwajcarii.

Fot. DB Cargo Polska SA

Rząd Republiki Federalnej Niemiec, kierowany troską o środowisko naturalne, przyjął regulację zabraniającą eksploatacji i wydawania zezwoleń na prowadzenie pociągów z wagonami towarowymi wyposażonymi w tradycyjny układ hamulcowy (klocki żeliwne) na niemieckiej sieci kolejowej wraz z rozpoczęciem rozkładu jazdy 2020/2021, czyli w dniu 13 grudnia 2020 r. Jednakowa regulacja obowiązywać będzie na terenie Szwajcarii i wejdzie w życie w styczniu 2020r.

Grupa DB Cargo od pięciu lat aktywnie działa na rzecz redukcji hałasu emitowanego przez tabor kolejowy. Już w styczniu 2014 roku grupa rozpoczęła systematyczną modernizację wagonów towarowych, polegającą na zastąpienie żeliwnych klocków hamulcowych „cichymi” klockami hamulcowymi LL, wykonanymi z materiałów kompozytowych. Obecnie 80% aktywnych wagonów DB Cargo zostało wyposażonych w „ciche” hamulce. Pozostałe 20% przejdzie modernizację do końca 2020 roku.

Ciche hamulce. Fot, DB Cargo Polska SA

Modernizacja wagonów realizowana jest również przy wsparciu środków unijnych. Aktualnie DB Cargo i podmioty powiązane, w tym DB Cargo Polska S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, polegający na modernizacji istniejących wagonów towarowych w celu zmniejszenia hałasu powodowanego przez transport kolejowy wzdłuż dziewięciu korytarzy sieci bazowej TEN-T.

Projekt realizowany jest w ramach programu Connecting Europe Facility- CEF, działanie: 2016-DETA-0003-W o nazwie  LL-MODERNIZACJA-UE istniejących wagonów towarowych w celu zmniejszenia hałasu powodowanego przez transport kolejowy wzdłuż dziewięciu korytarzy sieci bazowej TEN-T, w okresie od stycznia 2017 do grudnia 2019.

Działanie ma na celu zmniejszenie hałasu kolejowego transportu towarowego, poprzez modernizację co najmniej 27 000 kolejowych wagonów towarowych (będących własnością DB Cargo i podmiotów powiązanych, które jeżdżą wzdłuż dziewięciu korytarzy sieci podstawowej z cichymi klockami hamulcowymi.

Modernizacja przyczyni się do zmniejszenia hałasu nawet o dziesięć decybeli oraz do zwiększenia konkurencyjności intermodalnego transportu kolejowego.

DB Cargo Polska przykłada wielką wagę do zrównoważonego rozwoju. Firma ma świadomość, że nie jest samotną wyspą, a prowadzenie działalności biznesowej nie odbywa się bez wpływu na środowisko, w którym funkcjonuje. Dlatego już 2017 roku jako pierwsza spółka kolejowa w Polsce firma zdecydowała się na zbadanie jej wpływu na otoczenie, w którym prowadzi działalność. W 2019 roku spółka wydała drugą edycję analizy wpływu. Przygotowana publikacja to kompleksowe podsumowanie wpływu działalności Spółki na jej otoczenie. Badanie obejmuje kilkadziesiąt wskaźników w trzech kluczowych obszarach: ekonomia, społeczeństwo i środowisko naturalne.