Regulacje IV pakiet kolejowy – zgłaszanie planowanych projektów

IV pakiet kolejowy – zgłaszanie planowanych projektów

16 grudnia 2019 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Do wdrożenia IV pakietu kolejowego w Polsce pozostało niewiele ponad 6 miesięcy. Urząd Transportu Kolejowego zachęca producentów taboru i dysponentów do zgłaszania projektów, które mają być realizowane przed 16 czerwca 2020 r. Pozwoli to na właściwe zaplanowanie realizacji wniosków o dopuszczenie do eksploatacji a także uniknąć ponownego składania dokumentów zgodnie z nową procedurą.

Fot. UTK

Podstawowym terminem wdrożenia nowych przepisów był 16 czerwca 2019 r. Państwa członkowskie mogły jednak wydłużyć ten okres o rok, czyli do 16 czerwca 2020 r. Z możliwości tej skorzystało 17 państw UE, w tym Polska i jej wszyscy unijni sąsiedzi (Czechy, Litwa, Niemcy i Słowacja). Wydłużony termin ma pozwolić na pełne merytoryczne i organizacyjne przygotowanie się przedsiębiorców kolejowych do nowych wymogów.  

 W związku z nieprzekraczalnym terminem wdrożenia IV pakietu kolejowego w Polsce, wnioski z zakresu dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych złożone do Prezesa UTK, a nierozpatrzone przed 16 czerwca 2020 r. podlegać będą obowiązkowemu przekazaniu przez platformę OSS ponownie do Prezesa UTK. W przypadku obszaru użytkowania rozszerzonego na inne państwa członkowskie – wniosek będzie przekazywany już do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

W celu uniknięcia tego dodatkowego obciążenia, zwracamy się do wszystkich producentów pojazdów kolejowych oraz dysponentów z prośbą o przekazywanie informacji o planowanych projektach mających zakończyć się jeszcze w oparciu o obecny stan prawny. Pozyskane informacje pozwolą zaplanować realizację wszystkich wniosków w możliwie najefektywniejszy sposób.

Zgłoszenia prosimy  składać do 17 stycznia 2020 r. Informacje obejmujące ogólne dane dotyczące projektu wraz z liczbą pojazdów objętych projektem oraz planowanym terminem złożenia wniosku o dopuszczenie do eksploatacji należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres utk@utk.gov.pl