Regulacje Konsultacje stanowiska Prezesa UTK do 10 stycznia.

Konsultacje stanowiska Prezesa UTK do 10 stycznia.

07 stycznia 2020 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Urząd Transportu Kolejowego przypomina o trwających do 10 stycznia konsultacjach rynkowych stanowiska Prezesa UTK w sprawie zapewniania wymagań zasadniczych w przypadku przeprowadzania czynności utrzymaniowych. Założeniem stanowiska jest stwierdzenie, że przy przeprowadzaniu czynności utrzymaniowych nie zachodzi konieczność wykazania zgodności z aktualnymi wymaganiami zasadniczymi.

Konsultacje stanowiska Prezesa UTK do 10 stycznia.
Fot. UTK

Mimo, że nie trzeba wykazywać zgodności, to podmiot przeprowadzający utrzymanie musi jednak pamiętać, że podsystemy lub wyroby, z których się składają, muszą pozostać zgodne z wymaganiami zasadniczymi systemu kolei co najmniej obowiązującymi w chwili dopuszczenia go do eksploatacji.

Wymiana w ramach utrzymania oznacza wymianę części na inne o identycznych funkcjach osiągach w ramach utrzymania prewencyjnego lub naprawczego. Z punktu widzenia kwalifikacji części zamiennej jako elementu o identycznych funkcjach i osiągach, bez znaczenia pozostaje producent danej części.

W stanowisku zostały przedstawione zasady dla poszczególnych przypadków wymiany w ramach utrzymania wyrobów kolejowych zarówno w odniesieniu do pojazdów, jak i podsystemów.

Uwagi do projektu Stanowiska Prezesa UTK można zgłaszać wypełniając formularz ( do pobrania na stronie UTK) i przesyłając go na adres utk@utk.gov.pl. Na wszelkie uwagi i sugestie Urząd czeka do 10 stycznia 2019 r.