Nowe lokomotywy Pol-Miedź-Trans

Nowe lokomotywy Pol-Miedź-Trans

11 stycznia 2020 | Źródło: POL-MIEDŹ TRANS
PODZIEL SIĘ

Pod koniec grudnia 2019r. przedstawiciele Spółki Pol-Miedź Trans, dokonali odbioru w Bydgoskich Pojazdach Szynowych PESA, pierwszej z czterech dzierżawionych lokomotyw typu 111Ed 006.

Fot. Pol-Miedź Trans

Ta nowoczesna lokomotywa z rodziny Gama, z modułem dojazdowym, jest normalnotorową, elektryczną lokomotywą 4-osiową o mocy 5 600 kW zasilaną napięciem 3 kV DC. Konstrukcja, parametry techniczne i eksploatacyjne lokomotywy spełniają wymagania odpowiednich norm PN, ISO, IEC, CEN/CENENEC, kart UIC, zaleceń ERRI(ORE) oraz TSI-Lokomotywy.

Rozszerzeniem możliwości operacyjnych lokomotywy jest zastosowanie dodatkowego napędu spalinowego, co umożliwia odprowadzenie pociągu spod sieci trakcyjnej na niezelektryfikowaną bocznicę, bez konieczności zmiany lokomotywy i oczekiwania na lokomotywę manewrową.

Fot. Pol-Miedź-Trans

Lokomotywa wywodzi się z wielosystemowej platformy lokomotyw 111E projektowanej w PESA SA Bydgoszcz. W tej wersji przeznaczona jest do prowadzenia wszelkich pociągów towarowych z prędkościami do 140 km/h.

Dzięki przedmiotowej dzierżawie Spółka Pol-Miedź Trans ma zapewniony dostęp do nowoczesnego taboru, szansę dalszego, dynamicznego rozwoju przewozów, m.in. na rynku przewozów intermodalnym w Polsce.