Kolejne przetargi drogowe na etapie finalizacji

Kolejne przetargi drogowe na etapie finalizacji

17 stycznia 2020 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

W realizacji są 82 zadania o łącznej długości blisko 1004 km, a w przetargach kolejne 29 zadań na wyłonienie wykonawców dróg o łącznej długości ok. 360 km. To nie koniec. W tym roku GDDKiA ogłosi przetargi na nowe odcinki i zapowiada szczegóły niebawem.

  • Spośród 29 przetargów najkorzystniejsze oferty wyłoniono w pięciu, a w dwunastu weryfikowane są oferty
  • Na kolejnych dwanaście przetargów wykonawcy przygotowują oferty
  • Wątpliwości wykonawców są rozstrzygane na etapie przygotowywania ofert
Fot. GDDKiA

Postępowanie przetargowe, kluczowy etap przed rozpoczęciem budowy drogi, może trwać od ok. siedmiu do kilkunastu miesięcy. Dotyczy to postępowań prowadzonych w trybie nieograniczonym, jakie w zdecydowanej większości ogłasza GDDKiA. Wpływ na czas trwania przetargu ma liczba pytań zadawanych przez potencjalnych wykonawców na etapie opracowywania ofert, odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), skargi na wyroki KIO czy też zgłaszane praktycznie w każdym przetargu wnioski o przesunięcie terminu składania ofert.

W efekcie średni czas trwania przetargu to blisko rok, a niektóre trwają jeszcze dłużej. Warto w tym miejscu podkreślić, że rezygnacja z ogłaszania przetargów w trybie ograniczonym pozwoliła nam znacznie skrócić średni czas potrzebny na wyłonienie wykonawcy inwestycji - niemal o połowę (z 21 do 11 miesięcy).

Źródło: GDDKiA

Rozstrzygane są przetargi

Na jakim etapie są obecnie prowadzone przetargi? Z 29 postępowań siedem dotyczy odcinków dróg, na których rozwiązaliśmy umowy z niesolidnymi wykonawcami. Na jednym z trzech odcinków S5 w woj. kujawsko-pomorskim wyłoniono już najkorzystniejszą ofertę, a na dwóch kolejnych otworzonon zostały oferty i są weryfikowane. Dla południowego wylotu drogi ekspresowej S7 z Warszawy (Warszawa-Lesznowola) wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, a dokumentację przetargową sprawdza już Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Dla trzech pozostałych powtórnych przetargów na odcinki A6/S3 i S10 w województwie zachodniopomorskim biegnie już czas na opracowanie ofert przez zainteresowanych wykonawców.

Listę odcinków, gdzie wybrano już wykonawców oraz trwa kontrola Prezesa UZP, uzupełnia blisko 48-kilometrowy odcinek S11 od Koszalina do Bobolic podzielony na trzy przetargi. Wśród postępowań, na których otworzyliśmy oferty zainteresowanych wykonawców, są trzy odcinki autostrady A2 od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do Siedlec (łączna długość ponad 37 km) oraz trzy odcinki drogi ekspresowej S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem pod Warszawą (blisko 35 km). Listę uzupełnia fragment S5 pod Ostródą, A18 przy granicy z Niemcami, S16 koło Mrągowa i obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego na DK9.

Źródło: GDDKiA

GDDKiA czeka na oferty wykonawców zainteresowanych przystąpieniem do przetargu na dziewięć nowych odcinków. Wśród nich jest blisko 50 km drogi ekspresowej S1 podzielone na cztery przetargi oraz powiązana z nimi budowa obwodnicy Oświęcimia. Wykonawcy opracowują również oferty na dwa odcinki S3 pomiędzy Troszynem i Świnoujściem (to łącznie blisko 33 km trasy), na S7 w Małopolsce oraz S19 na Podkarpaciu. Współpraca z wykonawcami umożliwia oferentom złożenie przemyślanej, dobrze skalkulowanej i optymalnej oferty. Zainterosowani dostają czas na jej przygotowanie a ewentualne wątpliwości rozwiewane są nie tylko w formie standardowych pytań i odpowiedzi, ale również podczas spotkań.

Plany dotyczące przetargów już wkrótce

Zarządca infrastruktu drogowej jest gotowy do realizacji kolejnych planów. Na bieżąco analizowana jest sytuacja na rynku firm budowlanych, dlatego planując kolejne przetargi, GDDKiA chce uniknąć kumulacji kontraktów lub odwrotnie, inwestycyjnej luki. Jedna i druga sytuacja może doprowadzić do destabilizacji rynku budowlanego, sztucznie podwyższając lub zaniżając ceny materiałów, robocizny itp. i w konsekwencji ofert przetargowych. Do końca stycznia opublikowany zostanie plan przetargów na 2020 rok.