Port w Baku pobił 28-letni rekord przeładunku towarów

Port w Baku pobił 28-letni rekord przeładunku towarów

13 lutego 2020 | Źródło: Port Baku
PODZIEL SIĘ

W 2019 r. W porcie w Baku odnotowano rekordowe ilości przeładunków kontenerów i pojazdów kołowych. W ubiegłym roku wolumen przeładunków w porcie wzrósł o 7,2% i wyniósł 4 061,6 tys. ton w porównaniu z rokiem poprzednim (3 787,8 tys. ton). Ładunki tranzytowe stanowiły 3 444,2 tys. ton, czyli 84,8% całkowitej wielkości przeładunków.

Fot. Port Baku

Przeładunek kontenerów i pojazdów w porcie osiągnął rekordowy poziom od 28 lat. Wolumen przeładunków kontenerów w okresie sprawozdawczym wyniósł 35 152 TEU, czyli o 53,6% więcej niż w roku poprzednim (22 887 TEU w 2018 r.). Liczba kontenerów z Chin wzrosła o 111% do 5 369 sztuk (2547 TEU w 2018 r.). Rekordowy wzrost wynikał z rozpoczęcia rejsu dwóch kontenerowców Turkestan i Becket Ata na trasie Kazachstan-Azerbejdżan od kwietnia 2019 r.

Przeładunek pojazdów kołowych, w tym pojazdów o dużej pojemności (TIR), osiągnął 33 671 sztuk (+ 57,3% od 2018 r.). Spośród nich 24 970 jednostek (74,2%) wysłano drogą Baku-Turkmenbashi-Baku, 8 701 jednostek (25,8%) - Baku-Kuryk-Baku. Wzrost związany jest z intensywnością korzystania z trasy TIR z Turcji, Ukrainy i Turkmenistanu.

Przeładunki wagonów z terminalu promowego w Alat wzrosły o 2,7% i wyniosły 44 175 jednostek. Spośród nich 20 331 wagonów (46,0%) wysłano na trasie Baku-Kuryk-Baku, 23 802 (53,9%) - Baku-Turkmenbashi-Baku, 42 samochody (0,1%) - Baku-Aktau-Baku.

 

W przeciwieństwie do ogromnej większości wielkich portów morskich na świecie, wybitne miasta handlowe środkowej Eurazji są historycznie centrami lądowymi. Czasami kupcy podążający Jedwabnym Szlakiem potrzebowali miesięcy, a czasem lat, aby pokonać ogromną odległość między Europą a Azją. W tym momencie rozwidlenie w Azji Środkowej było bardzo ważnym regionalnym centrum logistyki i dystrybucji. Każde z miast miało szereg karawanserajów, w których odbywała się wymiana dóbr i pomysłów, w których spotykali się ludzie różnych kultur i myśli. Te centra handlowe zostały połączone z innymi regionalnymi centrami i miastami poprzez rozległą sieć dróg w całej Eurazji i na Bliskim Wschodzie. Przez wiele lat Jedwabny Szlak służył jako źródło dobrobytu wielu narodom Eurazji Środkowej.

Dzisiaj, ożywiając dawne kierunki handlowe Jedwabnego Szlaku, Środkowa Eurazja jest gotowa odzyskać swoją historyczną rolę jako pomost handlowy między Wschodem a Zachodem, Północą i Południem. Azerbejdżan znajduje się na skrzyżowaniu głównych szlaków transportu lądowego i powietrznego Eurazji, a przy właściwym wykorzystaniu to wyjątkowa okazja na odegranie ważnej roli w dalszym rozwoju gospodarczym regionu.

Potencjalnie Azerbejdżan mógłby odegrać nie tylko rolę komercyjnego pomostu między Europą a Azją. Unikalne i dogodne położenie geograficzne sprzyja jego przekształceniu  w główne centrum handlowe i logistyczne regionu.